Bugün, 27 Eylül 2020 Pazar


ASÜ’NÜN 2020-2024 STRATEJİK PLANI HAZIR

Prof. Şahin, hazırlanan stratejik plana ilişkin performans göstergelerinin üç ve altı aylık periyotlarda değerlendirileceğini ve ilgili plan dönemine dair her aşamanın titizlikle kontrol edileceğini de vurguladı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’de tüm sorumluluk alanlarındaki çalışmalara titizlik içinde devam edileceğini, iç derinlik, kalite standartları ve ihtisaslaşma konularına ise özel bir ihtimam gösterileceğini söyledi.

 

2020-2024 dönemini kapsayan stratejik plan hususunda kısa bir değerlendirme yapan ASÜ Rektörü, stratejik planların, kalkınmaya yönelik tüm çalışmaların temel ilkeler doğrultusunda ve mevzuat çerçevesindeki göstergeler ışığında değerlendirmeler yapabilmek adına hazırlandığını belirtti. Bilimsellik, saydamlık, kalite ve yetkinlik, etik değerlere bağlılık, katılımcılık ve rekabetçilik unsurlarının temel değerleri oluşturduğunu kaydeden Şahin, “İlgili plan dönemi boyunca kültür-sanat-spor ve akademik alanlardaki iç derinliği arttırma, kalite standartlarını yükseltme ve spor-sağlık alanındaki ihtisaslaşmayı özellikle projeler bazında geliştirme çalışmaları ağırlıkta olacak. Bunun yanı sıra sorumluluk alanımızdaki diğer tüm çalışmalara da aksatılmadan devam edilecek” dedi. Yeni planda, farklılaşma stratejilerinin de geliştirildiğini dile getiren ASÜ Rektörü, şehrin bulunduğu konum, konuma bağlı doğal, tarihsel, kültürel avantajlar, kampüsün fiziki ve akademik imkânları, yetkinlik ve uzmanlık alanlarına ilişkin öne çıkan unsurların daha yoğun şekilde dikkate alınacağını belirtti. 2020-2024 döneminde eğitim-öğretim, uzaktan eğitim, değişim programları, uluslararasılaşma, bilimsel etkinlikler, sanayi-şehir işbirlikleri, sosyal yaşama sunulan katkıların arttırılması, bilişim ve kalite sistemlerinin geliştirilmesi, spor ve sağlık alanına dair ihtisaslaşma projeleri temel çalışmalar arasında yer alacak.

 

Prof. Şahin, hazırlanan stratejik plana ilişkin performans göstergelerinin üç ve altı aylık periyotlarda değerlendirileceğini ve ilgili plan dönemine dair her aşamanın titizlikle kontrol edileceğini de vurguladı.