Bugün, 29 Eylül 2020 Salı


ISI SAYACI KULLANICILARININ DİKKATİNE

Isı sayaçlarının muayene geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin piyasaya arzı ve muayenelerine ilişkin işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir. 

Söz konusu Kanun kapsamında bulunan ısı sayaçlarının piyasaya arzı ile ilgili hususlar Avrupa Birliği mevzuatından uyumlaştırılan 29/06/2016 tarihli ve 26757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) hükümlerine göre yürütülmektedir.

- Isı sayaçlarının muayene geçerlilik süresi 5 yıldır.

- Muayeneler Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılmaktadır.

- 20.12.2019 tarihi itibariyle Bakanlığımızdan yetki almış yetkili muayene servislerinin iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda bulunmakta olup, güncel yetkili muayene servis bilgilerine  https://msgm.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=4c358810-2f3c-43fe-a7a1-727b3bbe4e5d linkinden ulaşılabilir.

 

Servis sayısının yeterli olmaması, bu yıl çok sayıda ısı sayacının muayene süresinin dolmuş olması ve vatandaşların bir kısmının bu konudan haberdar olmaması gibi nedenlerden dolayı mağduriyet yaşanmaması açısından Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu yönetmelik 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

2015 yılı ve öncesinde imal edilerek piyasaya arz edilen ısı sayaçlarının kullanıcıları tarafından, periyodik veya stok muayeneleri yaptırılmak üzere 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurulması ve 31/12/2020 tarihi sonuna kadar muayenelerin yaptırılması gerekmektedir. 

 

İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususu,

Kamuoyuna duyurulur.

                                                    

 

 

                                                                                                               Refik TEZCAN

                                                                                                  Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü