Bugün, 29 Ocak 2022 Cumartesi


KUYUMCULAR YETKİ BELGESİ İLE BELGELENDİRİLİYOR

KUYUMCULAR YETKİ BELGESİ İLE BELGELENDİRİLİYOR

Bilindiği üzere, 14.01.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında

Yönetmelik 14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Yönetmelikte, kuyum ticaretinin, yalnızca yetki belgesine sahip

kuyum işletmeleri tarafından yapılacağı hüküm altına alınmış olup yetki belgesinin,

kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kuyum

Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden verileceği, yenileneceği ve iptal edileceği

hususuna yer verilmiştir. Bu doğrultuda, anılan Sistem, 23.9.2021 tarihi itibarıyla

uygulamaya alınmıştır. Bununla birlikte, Yönetmelikte, faaliyette olan kuyum

işletmelerinin 31.12.2021 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerektiği hükmü yer

almaktadır.

Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için aranan şartlar

yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilmiş olup, yetki belgesi başvurusu yetki belgesi

verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte

https://ktbs.ticaret.gov.tr adresinde yer alan Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS)

üzerinden yapılacaktır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyette

bulunan kuyum işletmelerinin 31.12.2021 tarihine kadar durumlarını bu yönetmeliğe

uygun hale getirerek yetki belgelerini almaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden yetki belgesi

sayılarına bakıldığında İlimizde söz konusu sayıların istenilen seviyenin altında

olduğu tespit edilmiş olup, mağduriyetlerin yaşanmaması için faaliyette bulunan

kuyum işletmelerinin 31.12.2021 tarihine kadar durumlarını bu yönetmeliğe

uygun hale getirerek yetki belgelerini almaları gerekmektedir.

İlimizde kuyum ticareti ile ilgili faaliyette bulunan işletmelere ilanen

duyurulur. 24.11.2021

 

 

AKSARAY TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ