Bugün, 6 Temmuz 2022 Çarşamba


UNUTULAN BİR SÜNNET İTİKAF

Ayhan TOPÇU Eğitim Uzmanı

                                      

Sekülerleşen dünya hayatı, bir çok değeri dejenere ettiği gibi bazı önemli ibadetlerimiz de büyük ölçüde zedeleyerek müruru zamanla unutulmasına ve fiili hayattan kalkmasına neden olmuştur.

Nasıl ki dinimizin bazı ibadetleri farzı kifaye hükmünde ise bunun gibi Sünneti Kifaye hükmünü alan ibadetlerimizde vardır. İtikaf ibadeti de sünneti kifaye olan bir sünneti seniyyedir. Ezan okunması, bir beldede teravih namazının cemaatle kılınması, kamet getirilmesi vb. gibi sünnetlerde sünnet-i kifaye kapsamına girmektedir.

İtikâfın meşruiyeti Kur’an ve Sünnet ile sabittir. “Mescidlerde itikâfta bulunduğunuz zaman kadınlara yaklaşmayın” (el-Bakara 2/187) meâlindeki âyetle Hz. Âişe’nin, “Resûl-i Ekrem ramazanın son on gününde itikâfa girerdi. O bu âdetine vefatına kadar devam etmiştir. Sonra onun ardından hanımları itikâfa girmiştir” (Buhârî, “İtikâf”, 1; Müslim, “İtikâf”, 5)

İtikafa girecek olan kişinin Allah’a tam bir teslimiyet içerisinde ibadet ve taatte bulunmak amacıyla zamanının belirli bir kısmını ibadetlere ayırması ve bu esnada da meşrû bile olsa her türlü nefsânî ve şehevî arzulardan uzak durması kişinin mânen olgunlaşması için önemli vesilelerden biridir. Zorunlu ibadetlerin yanı sıra nâfile ibadetler de bu esnada yerine getirerek ve ümmeti Muhammed’e dua edilerek çok ciddi kazanımlar elde edilmesi kaçınılmaz olacaktır.

İtikâfa giren kimsenin gücü yettiği kadar namaz kılması, Kur’an okuması, istiğfar etmesi, dua ve niyazda bulunması, kelime-i Tevhid ve tekbir getirmesi, Allah’ın varlığı, birliği, kudreti hakkında düşünceye dalması, gereksiz şeyler konuşmaması, başta Hz. Peygamber’in hayatına dair kitaplar olmak üzere dinî-ilmî eserler okuyarak vaktini değerlendirmesi müstehaptır.

İtikaf ibadetini Müslümanların Ramazan ayının son 10 gününde her belde ve belde hükmündeki yerleşim alanlarında yerine getirmeleri sünneti kifayedir. Bu nedenle bir beldede itikafa girecek herhangi bir Müslüman bulunamadığı zaman, o beldenin tamamının sorumluluk altına girmesi söz konusu olacağından, o belde halkının sorumluluktan kurtulması için parayla da olsa bir kişinin  görevlendirilerek itikafa girmesi sağlanmalıdır.

Bu derece önemli ve kıymetli olan itikaf ibadetinin yerine getirilmesi biz Müslümanlara düşmektedir. Unutulan bu ve bunun gibi diğer tüm sünnetlere biz müminler büyük bir samimiyetle sahip çıkmalıyız. Rabbim nice Ramazanlar ve itikaflar nasip etsin. Amin, amin, amin.

Kalın sağlıcakla...

Kaynaklar

1- https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/itikaf-uce-ayrilir-0

2- TDV İslam Ansiklopedisi (İtikaf)