Bugün, 15 Haziran 2021 Salı

Ali Genç


28 ŞUBAT’ÇILARLA 27 NİSAN E BİLDİRİSİYL, DESTEKLEYENLERİ MİLLET VİCDANIN KANAYAN YARASI! 

28 ŞUBAT’ÇILARLA 27 NİSAN E BİLDİRİSİYL, DESTEKLEYENLERİ MİLLET VİCDANIN KANAYAN YARASI! 


28 ŞUBAT’ÇILARLA 27 NİSAN E BİLDİRİSİYL, DESTEKLEYENLERİ MİLLET VİCDANIN KANAYAN YARASI! 

  Ülkemizin milli bekasından ve bunu sağlayan milli değerlerden yana olan milletimizin genel ekseri sini oluşturanlarının vicdanı milli egemenliğe kast eden 28 Şubatçılarla ilgili verilen cezaların infaz edilmemesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetin ülkemiz tarihindeki ilk cesur direnişiyle darbeye dönüşmesi önlenen fakat kendisinden öncekiler kadar olmasa da önemli siyasi ve maddi sıkıntılara sebep olan  27 Nisan E. Bildirgesini verenlerle ilgili idari ve hukuki soruşturmanın açılmaması nedeniyle bunu yapanların yaptıklarının yanlarına kar kalmasından. 

    Milletimizin dini ve milli değerlerine karşı olanlar tarafından inanların ensesinde 15 yıl boza pişirilmesine dünyanın kendilerine dar edilmesine sebep olmalarının karşısındaki cezaların infaz edilerek çektirilmemesi nedeniyle yapanların yaptıklarına kar kalmasının yanında bu darbenin 27 Nisan E Bildirgesinin yolunu da açması nedeniyle milletimizin vicdanını kanatmaya devam ediyor. 

28 ŞUBATÇILARIN CEZALARININ İNFAZ EDİLMEMESİNİN YANINDA ONLARI DESTEKLEYENLERLE 27 NİSANCILAR HAKKINDADA İDARİ VE HUKUKİ İŞLEM YAPILMAMASI MİLLETİN YÜREĞİNİ KANATIYOR! 

    28 Şubatı destekleyen siyasilerin, Meslek Odaları, Yüksek Yargı ile Yüksek Öğretim kurumlarının mensuplarının da hak ettiği cezayı alarak aldıkları cezanın ibret alınacak şekilde yani caydırıcılığı sağlayacak şekilde infaz edilmemesi. 

    27 Nisan E bildirgesini verenlere karşıda hükümet tarafından 28 Nisan günü yapılan açıklamayla bu bildirgenin etkisizleştirilmesinin dışında bununla Cumhurbaşkanlığı seçiminin zamanında yapılmasının engellenmesiyle milletin iradesinin gasp edilmesi. 

  Bu bildiri nedeniyle Genel seçimlerin Kasım ayı yerine Temmuz ayına çekilmesine sebep olmalarından. 

 Bu nedenle yapılan erken seçim kararı da dahil alına kararların  sebep olduğu siyasi ve ekonomik kayıplar  ile meşru hükümetin zorlanarak programını değiştirmesinin hesabının adli makamlar ve idari yönden açılması gereken soruşturmalarla sorulmaması. 

  Bu bildiriyle özellikle Müslümanların inancının hedef alınmasıyla başta Anayasanın Din ve Vicdan hürriyeti maddeleri ile dini eğitim  hakkı ile ibadet hakkı maddelerinin çiğnenmesinden dolayı da ilgili adli ve idari merciler tarafından bu bildiriyi verenler hakkında anayasayı çiğnemeleri nedeniyle de işlem yapılmaması da. 

  Bu bildirinin altına imza atacaklarını söyleyen siyasilerle ilgili olarak ta idari ve adli bir işlemin yapılmaması nedeniyle o tarihten günümüze kadarki kurumsal ve ferdi şekildeki milletin iradesine karşı çeşitli vesilelerle yapılan direk ve dolaylı saldırılara  zemin hazırlaması. 

  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal,9. Cumhurbaşkanı A.N. Sezer ve 10. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in seçimlerinde aranmayan 367 ucubesini millete ve milletin temsilcileri olan Milletvekillerine dayatan emekli yüksek yargı mensubunun bununla sebep olduğu olumsuzluklarında hesabının kendisinden ve destekleyenlerden sorulmaması nedeniyle milletin ekseri sinin vicdanında açılan yaranın kanaması devam ediyor. !!! 

MİLLETİN VİCDAN YARASININ KANAMASI BUNA SEBEP OLANLARIN TAMAMININ HAK ETTİĞİ İDARİ VE HUKUKİ CEZALARI ALMALARIYLA VE VERİLECEK CEZALARIN İSTİSNASIZ ŞEKİLDE İNFAZIYLA KESİLİR!!! 

   Bu yaranın tamamen kapanması ve bir daha açılmaması  için akla gelen tüm olumsuzluklara sebep olanlarına mutlaka hem idari hem de adli yönden tahkikat açılması ve her iki tahkikat sonunda mutlaka işledikleri suçun cürmü kadar ceza almalarının sağlanması. 

   Sadece kendilerine idari ve hukuki yargılama sonunda verilen cezalarla yetinilmeyerek bu cezaların anayasanın eşitlik ilkesi gereği suç işleyenlerin yaşına, makamına, rütbesine ve mesleğine kesinlikle bakılmadan mutlaka infazının gerçekleştirilmesinin de sağlanması. 

   Alınan cezaların infazının yanında zaman geçirilmeden milletin vicdanında kanamaya sebep olan 28 Şubat Cuntacıları ile 27 Nisan E Bildirgesini verenlerle bunları destekleyen, sonradan çıkma 367 dayatmasını ortaya atarak o dönemde yaşanan olumsuzluklara sebep olanın/olanların, bunları destekleyen siyasiler, yargı mensupları, yüksek öğretim kurumu mensuplarıyla Meslek  Kuruluşları mensuplarının da haklarında idari ve hukuki işlem yapılmayanlardan gerekli tahkikatın zaman geçirilmeden yapılması. 

   Bu tahkikatın ardından kendilerine idari olarak verilecek cezaların yanında yargılanmalar anayasanın eşitlik ilkesi gereği zaman geçirilmeden infaz edilmesinin sağlanması şarttır.!!!  

MİLLETİN VİCDANINI KANATAN OLUMSUZLUKLARIN TEKERRÜR ETMEMESİNİN ÇARESİ DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERLE BARIŞIK TAM SİVİL VE TAM DEMOKRATİK  YENİ ANAYASANIN HEMEN YAPILMASINDA!!! 

   Bundan sonra milletin vicdanını kanatan olumsuzlukların tekerrür etmemesi için zaman geçirilmeden Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından  bu değerleri savunan TBMM’sindeki Milletvekillerinin de desteğiyle   milletimizin dini ve milli değerlerini uygun olmasının yanında evrensel hukuk sistemine de uygun tam sivil ve tam demokratik anayasanın zaman geçirilmeden yapılarak milletin onayıyla yürürlüğe girmesini sağlamaları gerekir. 

   En kısa zamanda milletin vicdanındaki yaranın kanamasının önüne geçilmesi için gerekenlerin yapılması dileğiyle. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.