Bugün, 28 Temmuz 2021 Çarşamba

Ali Genç


7 YILDIR AÇILAMAYAN TANITIM BÜROLARINI KURDURTMAKTA AYDOĞDU’YA NASİP OLSUN!!!

AKIL ALMAZ ŞEKİLDE ŞİMDİYE KADAR GEREĞİ YAPILMAYAN TANITIM BÜROLARININ AÇILMASIDA  GÖREVE BAŞLADIĞI HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN 7/24 ESASINA GÖRE ÇALIŞAN AYDOĞDU SAĞLASIN!   


Aksaray’ın önce teşvikte 5084 sayılı Kalkınmada Öncelikle Yöre(K.Ö.Y.) kanunu daha sonra ise şu anda  uygulamada olan iller arasındaki sınıflandırma ile ilimizin teşvikte 5. bölge içindeki avantajıyla. 

  Bu yasanın amir hükümler gereği 6. bölgenin teşvik avantajından faydalanabilmesinin getirdiği artıyla her yönüyle desteklenmesi için akla gelebilecek tüm  yatırımlarla ilimizin her yönden ihyasının sağlanması başta olmak üzere bu teşvikten yararlanma tanıtımın yanında akla gelebilen her yönüyle ilimizin sahip olduklarının değerlendirilmesi için yatırımcıların bunu bilmelerinin sağlanabilmesi gerekmektedir.  

  Bunun için ise bunları yerli ve yabancı yatırımcılara anlatacak ve kendilerinin cezbe dilmesini sağlayacak tanıtım ve yatırım büroların kurulması gerektiğini 7 yıl önce yeniden yazdım.  

  7 yıl önce başlayıp o tarihten günümüze kadar sayısın unuttuğum  yazılarımla Aksaray’ın ekmeğini yiyip, sunu içen ve havasını soluyan tüm atanmış ve seçilmişlerden  inatla ve istikrarlı şekilde bu büroların sağlayacağı faydayı belirterek zaman geçirilmeden bunların açılmasını özelde ilimizin genelde ise bu yatırımlarını bölgemize ve  ardından ise ülkemize katacağı sayısız faydaları için istedim.!!!  

   Bu isteğime 2000 yılının Ağustos ayında 1924 Mübadelesiyle Türkiye’den Yunanistan’a giden ve orada Kavala şehrinin kenarında Yeni Gelveri (Ne Kalavari) yi kuranlar tarafından düzenlenen “Kapadokya’nın yaşayan eserleri” isimli milletler arası konferanstaki bir bilgi ilham verdi. 

   Dönemin Güzelyurt Belediye başkanı Süleyman Gümüş başkanlığında resmi heyet olarak katıldığımızda Kavala’nın tanıtımı için İstanbul’da bir tanıtım bürosu kurulacağını belirttiler.  

AÇILMAYAN BÜROLARIN AÇILACAĞI UMUDUYLA  VALİ MANTI’NIN ŞAHSINDA YENİDEN BELİRTTİM!!!  

 Bu ilhamla  son olarak 2014’ün Ocak ayının 11’inde yazdığım yazımı ilgi tutarak  

24.04.2019 Çarşamba günü ”TANITIM BÜROLARININ AÇILMASINI SAĞLAMAK VALİ ALİ MANTIYA NASİP OLSUN!!!” başlığı altında;  

  Bundan 5 yıl  3 ay 13 gün önce  yani 11.01.2014 Cumartesi günü 1. Köşe yazım olan “Bana Göre ’de “TANITIM BÜROLARI İÇİN TEŞEBBÜSE BİLE GEÇİLEMEDİ!!!  

4 Mayıs 2011 Çarşamba günü ”Bana Göre köşemde ”TANITIM VE YATIRIM İÇİ ÖNCE ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’E TANITIM BÜROLARI AÇILMALI !” başlığı altında;  

    Dünkü yazımda kapitalist ekonominin hatır gönül bilmeyen sadece rekabete dayalı olduğundan “Armut Piş Ağzıma Düş” döneminin bittiğini.!!!  

  Öncelikli olarak ülkelerin, ardından ise bu ülkelerin illerinin Dünyada ve kendi ülkelerinde daha iyi bir yere gelebilmeleri ve bu yerlerini koruyabilmelerinin ilk ve olmaz ise olmazının rekabet olduğunu.  

    Bunun ise daha kaliteli, fonksiyonları diğer emsallerinden daha fazla olan, bu fonksiyonunu yerine getirirken emsallerinden daha az yakıt, emek harcamayı sağlayan ve yedek parçası en uygun fiyatla buluna bilineni üretenin yarışta öne geçtiğini.  

    Bunun için ise Ar-Ge ye daha fazla para ve zaman ayrılmasının gerekliliğini ortaya koymuştum.  

    Bu gün ise 11 yıl önce başkalarının düşünüp fiiliyata geçirdikleri tanıtım bürolarının açılmasını ve bunların gerekliliğini yazacağım.  

     11 Yıl önce yani 2000 yılının Ağustos  unda Yunanistan’ın Kavala Şehrinde yapılan ”Kapadokya’nın Yaşayan Eserleri ”konulu konferansa bir heyetle birlikte resmi davetli olarak çağrılmıştık.  

    1924 Mübadelesi sırasında Güzelyurt ilçemizden göçerek Kavala şehrine bitişik olarak kurdukları” Ne Kalavari’yi(Yeni Gelveri’yi) “kuranlar tarafından onların doğal lideri Kaplanidis İsufidis tarafından bir hafta kaldığımız Yunanistan da misafir edildik.  

  Kaplanidis İsufidis yakın bir zamanda Kalavari ve Kavalanın tanıtımı ile daha çok yatırımcının çekilebilmesi için İstanbul da bir büro açacaklarını.  

     Bu büronun başına ise bizim mihmandarlığımızı yapan Gabi isimli bayanın getirileceğini söylemişti.   

   Aksaray’ın yer altı ve üstü zenginlikleri, sahip olduğu 11 Bin yılı aşan geçmişi ve bu geçmişinden günümüze kadar yapılan tarihi eseriyle tabiat anıtlarının tanıtımı.  

   Coğrafi konumundan gelen jeolojik yapısı, bu jeolojik yapısından dolayı bağrında barındırdığı sıcak ve soğuk içmece ve banyo lük termalleri, florası ile Kavaladan her yönüyle Aksaray’ımız katbe kat yatırımcılar için çok daha cazip bir yer.  

    Birde halen uygulanan 5084 sayılı Kalkınmada Öncelikli Yöre(KÖY) kanunun sağladığı avantajlarda buna ilave edilirse Aksaray’ın yatırımcıları cezbetmesindeki avantajı daha da artıyor.  

    Bu avantajın en iyi şekilde değerlendirilmesinin önceliği daha öncede defaten yazdığım haberler ile köşe yazılarımda belirttim.  

    Bu yazılarımda belirtmemin yanı sıra bire bir görüştüğüm Mülki, Mahalli ve Siyasilerle Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına da anlattığım yatırımcının ayağına gidilmesi teklifidir.  

   Bunun için Vali, Belediye Başkanı, Milletvekilleriyle Ticaret ve Sanayi Odasından oluşan üst heyet Aksaray’ımızın bu avantajlarının en iyi şekilde kullanılabilmesi için mutlaka işinin uzmanlarından oluşan teknik elemanlarıyla birlikte ülkemizdeki büyük holdinglerle birlikte tüm yatırımcılar ziyaret edilmeli.  

     Ayrıca ilk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Aksaray’ın sahip olduğu Tarih, Turizm, Hayvancılık ve Sanayi ile alt yapıyı buralardaki iş adamlarına sürekli anlatacak.  

    Onlarla bire bir ilişkiler kuracak bürolar Valilik, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğiyle kurulmalı.  

    Bu büroların kurulması sağlanır ve buralara işinin ehli olmasının yanında aynı zamanda ise çok idealist olanlarında çalıştırılması sağlanırsa bu illerdeki büyük, küçük tüm yatırımcıların ilimize gelmeleri sağlanır.   

   Ekmeğini yiyip suyunu içtikleri, havasını teneffüs ettikleri bu vatanı ve bu vatanın göz bebeği Şehirlerin atası sayısız ilkler ve tekler şehri Aksaray’ı samimi olarak seven herkesin gerekeni zaman geçirilmeden yapması dileğiyle.  

    Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun.” Diye belirtmemin üstünden 3 yıla yakın zaman geçmesine rağmen şimdiye kadar maalesef gereken yapılmadı.!!!  

      VALİ ALTINOK’U BU KONUDA SAMİMİ GÖRÜYORUM!!!  

     Ülkemizin büyük Holdinglerinden Randevu alınarak ilimizin Kalkınmada Öncelikli Yöre avantajlarının(Şimdi ise  teşvik kapsamımız belirtilerek) anlatılarak kendilerinin yatırım için davet edilmesini anlattığım şu anki Adana Valisi Hüseyin Avni Coş bunun çok iyi olacağını.  

      Yüksek ihtimal eli randevu alınan iş adamlarının ekseri sinin bu davete icabet edeceklerini.  

      Etmeyenlerin ise an azından vakıflarının bir yatırımını Aksaray’a yapabileceklerini belirtmişti.  

       Türkiye içinde ve dışında Aksaray Yatırım ve Tanıtım bürolarının açılması konusundaki samimiyetini birçok vesile ile yaptığı konuşmalarında gördüğüm Vali Selami Altınok’un bu samimiyetle yapılmayanları yapacağına olan güvenim tam.  

      Bu güvenimin gereğinin en kısa zamanda yapılarak meyvelerinin toplanmasının sağlanması dileğiyle .Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun.” Diye bitirdiğim konuda şimdiye kadar bir iğne ucu kadar bile çalışma yapılmadı.  

   İlimizin mutlu istikbali için şimdiye kadar yapılmayan birçok şey gibi iy ve güzel olanı hedefleyen bu tanıtım bürolarımız konusunda da gerekenlerin Valimiz Ali Mantı Beye nasip olması dileğiyle.” Diye dile getirdiğim son çırpınışımın da maalesef anlaşılmaz şekilde gereği yapılmadı.  

 AKIL ALMAZ ŞEKİLDE ŞİMDİYE KADAR GEREĞİ YAPILMAYAN TANITIM BÜROLARININ AÇILMASIDA  GÖREVE BAŞLADIĞI HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN 7/24 ESASINA GÖRE ÇALIŞAN AYDOĞDU SAĞLASIN!   

   Gerçekleştirilmeleri halinde bir liralık harcamanın karşısında bin misli getirisi olacak olmasına rağmen şimdiye kadar gereği yapılmayan bu çalışmanın göreve başladığı Haziran ayından itibaren Coronanın sebep olduğu sıkıntılara rağmen 7/24 esasına göre birimizi bin yapma çabası içinde olan Vali Hamza Aydoğdu  ve ekibine  nasip olması.  

   Tüm maddi ve manevi getirisinden de kendilerinin faydalanmaları  dileğiyle.  

  Rabbim yar ve yardımcımız olsun.