Bugün, 29 Eylül 2020 Salı

Ali Genç


ATATÜRK?E SAYGI! LAİKLİĞİ MEDENİ ÜLKELER GİBİ İSLAMA VE İBADETLERİNE SAYGILI YAPMAKTIR!


[caption id="attachment_11231" align="alignnone" width="250"]ATATÜRK?E SAYGI! LAİKLİĞİ MEDENİ ÜLKELER GİBİ İSLAMA VE İBADETLERİNE SAYGILI YAPMAKTIR! ATATÜRK?E SAYGI! LAİKLİĞİ MEDENİ ÜLKELER GİBİ İSLAMA VE İBADETLERİNE SAYGILI YAPMAKTIR![/caption] Atatürk ve milletin düşmanları tek parti dönemi ile 28 Şubat döneminde  de zirveye çıktığı gibi  genel olarak Pagan ve  bizim dinimize göre tahrif edildikleri için semavi?likten çıkan dinlere saygılı olan. Bu inançların dini günlerine katılan, hatta başta dinimizce kutlanması yasaklanan Noel?in devamı olan Yılbaşı olmak üzere birçok ritüellerini bile yerine getirerek bu dinleri seven. Fakat ülkemiz insanlarının %99,5?nun dini olan İslam dinine gelince kelimenin tam anlamıyla kırmızı görmüş İspanyol boğası gibi karşı olan. Dinimizin direği olan Namaza çağrı olan Ezanın minarelerden okunmaması için çeşitli tepkiler gösteren. Dinimizin direği olan Namaza ferdi kılınandan 27 misli daha fazla sevap yazılan Cemaatle kılındığı yerler olan Camilerin yapımına, özellikle de on yıllarca Taksim Camisine karşı çıkıldığı gibi bu ibadethaneleri engellemek için kendilerini yırtanlar. Bunun için sözüm ona bazı Meslek Odaları ve STK?ları da yanlarına alanlar. Semavi dinlerin yegane tahrif olmayan kitabı olan Yüce dinimizin kitabı Hz. Kuran?ın okunmasından, onun başta örtünme emri olmak üzere bir çok emrine karşı çıkanlar. Yine hadlerini aşarak Ayetlerin günümüz şartlarına göre değiştirilmesi gerektiği  gibi akla izana, mantığa sığmayan absürt iddiaları gündeme getirenler. Dinimizin emri gereği örtünenlere onlarca yıl uydurdukları kamusal alan safsatasıyla dünyayı dar edenler. Dindarların en meşru hakları olan eğitim haklarını ellerinden alanlar bunu yaparken kendilerine Atatürkçülük veya Kemalist ?ligi maske veya paravan veya kalkan yaparak pagan dinlerle, tahrif olan semavi dinlere gösterdikleri hoş görünün aksine kelimenin tam anlamıyla Müslümanların ensesinde on yıllarca boza pişirerek milletimizle devletimizi bir birine düşman ettiler. MİLLETİMİZİ BİR ARADA TUTAN EN ÖNEMLİ ZAMK İSLAM KARDEŞLİĞİDİR! Türkiye de yaşayan onlarca etnise 1 asra yaklaşan Cumhuriyet tarihimiz ile bizden önce  Malazgirt savaşıyla başlayıp Kurtuluş savaşımıza kadar geçen 10 asır boyunca bir arada tutan Müslümanın Müslümanın kardeşi olduğu ana düsturudur!!! Bu düsturun kıyamete kadar korunabilmesi için milletimizin mutlaka dinini bilmesi ve dinin emirlerini öğrenmenin yanında bunları serbest bir şekilde hem kendilerinin uygulayabilmesi ,hem de evlatları ile torunlarında bunları öğretmeleri ve evlatları ile torunlarının da dinimizi rahatça yaşamalarının sağlanması istikbalimizin olmazsa olmazıdır. DİNİMİZİ RAHATÇA ÖĞRENİP YAŞAYABİLMEMİZ İÇİN LAİKLİĞİ KENDİLERİNE KEMALİSTLİK VE ATATÜRK?ÇÜLÜĞÜ MASKE YAPAN, DİNLERE DEĞİL!, İSLAM DİNİNE DÜŞMANLIK YAPANLARIN YORUMUNDAN KURTARILIP KALKINMIŞ BATILI ÜLKELERİNİN DİNE SAYGILI LAİKLİK YORUMUNDA! Ülkemizin sürekli olarak gelişip Atatürk?ün üstlerine çıkmamızı istediği muasır milletlerin seviyesinin de üstüne çıkarak birlik ve dirliğini koruyabilmesi için  mutlaka amma bizi bir arada tutan  yüce dinimiz İslamın en iyi şekilde bilinip tatbikinin de sağlanmasıyla kardeşliğimizi korumamızda. Bunun için ise en kısa zamanda Laikliği Din düşmanı olan bunu ise Kemalistlik ile Atatürkçülük maskesiyle yapanların Enver Hoca?nın din düşmanlığı ile bir zamanların Militan laikliği savunanların akla izana uymayan yorumundan kurtarılarak kalkınma seviyeleri ve demokrasileri yüksek olan ülkelerdeki yoruma kavuşturulmasında. Bunun için ise zaman geçirilmeden yapılacak tam sivil, tam demokrat ve tüm inanç ve fikirlere hürriyet sağlayan, silahlı mücadele veya bunun dışında tüm fikirlere hürriyet tanıyan yeni bir anayasanın yapılmasında. Kıyamete kadar birliğimizin devamının sağlanabilmesi için bunun sigortası olan din kardeşliğimizi koruyacak yeni anayasada dahil tüm yasal tedbirlerin zamanda alınmasında, bununla da atimizin Atatürk?ü kendisine maske yapanların istismarından kıyamete kadar tamamen kurtarılmasında. Mutlu atimiz için gerekenlerin zaman geçirilmeden yapılması, Atatürk ve arkadaşlarının ruhlarının şad olması dileğiyle. Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun. Ali GENÇ Gazeteci - Yazar