Bugün, 26 Eylül 2020 Cumartesi

Ali Genç


AYDOĞDU İLKEL ALT YAPI YERİNE 1 ASIR GERİ DÖNÜLMEYECEK TÜNEL SİSTEMİNE GEÇİŞİ SAĞLATSIN!!

AYDOĞDU İLKEL ALT YAPI YERİNE 1 ASIR GERİ DÖNÜLMEYECEK TÜNEL SİSTEMİNE GEÇİŞİ SAĞLATSIN!!


Milattan önce binlerce yıl önce eski dünyadaki medeniyetlerin istisnanın dışındaki genel ek serisi tarafından kurulan şehirlerde burada yaşayanların gezme, alışveriş ve spor müsabakaları yapmaları için bir araya gelme ile başkaca imkânları için gerekli alanlar oluşturuluyordu. 

 O zamanlar günümüzdeki hayatı kolaylaştırmak maksadıyla yapılan şimdiki alt yapı şebekelerinin gaz, elektrik, telefon ve İnternet hatları bulunmamasına rağmen bu hatlar şimdikilerden daha işlevlere sahipti. 

   Çünkü o zamanlar sadece yağmur suyu ile kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri olmasına rağmen eski dünya medeniyetlerinin tamamında olduğu gibi Anadolu’da dolayısıyla da ilimiz ve bölgemizde de şu anki ilimiz ve ülkemiz genelinde uygulananlardan daha işlevsel  ve arızaları milimize eden hatta tamamen ortadan kaldıran şebekelerle şehirlerin altı adeta köstebek yuvaları gibi alt yapı ağlarıyla örülmüştü. 

   Bu şebekelerini tamamını içine alan ve  dış dünyanın iklimsel etkilerinden de koruyan içine bir daire girecek kadar yüksek ve genişliğin de olan bu   alt yapı şebekelerini içine tünelin içine alınan şebekelerle şehrin içme suyu karşılanırken evlerin lağımını içine almasının yanında yağmur sularının da en yakın yere deşarjı bu tünelin içinde sağlanıyordu.  

  Geçen asır ve asrımızda ise Fransızların Hatay’da ki kısmi modern tünel sistemli alt yapılarından ülkemizin başka illerinde olup olmadığını çok iyi bilmiyorum. 

AKSARAY İLİ MERKEZ İÇESİYİLE İLİMİZE BAĞLI İYÇELER BELDE VE KÖYLERİNDEKİ İLKEL ŞEBEKELERİN İSMİNDEN BAŞKA ALT YAPIYLA UZUKTAN VE YAKINDAN HİÇ Mİ HİÇ BİR ALAKALARI KESİNLİKLE YOK!!! 

   Ülkemizin başka yerlerinde arızaları ortadan kaldıran, selin sebep olduğu olumsuzlukları bertaraf eden  asırlar önce Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın memleketine yaptırdığı içinde birkaç uzun boylu adamın rahatlıkla dolaştı şebekeler bile bizim şehrimizde ,ilçelerimiz ile beldelerimiz ve köylerimizde yok. 

  Ülkemiz merkezi bütçesinden iller bankası aracılığıyla ,Çevre ve Şehircilik  bütçesi ile DSİ  başta olmak üzere bir çok bakanlık ile genel müdürlüklerden büyük şehir, il belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine geçmişle kıyaslanmayacak büyük meblağlar sağlanıyor. 

  Bu gelirlerin yanında “Bel-des ve Köy-des” artı desteklerine rağmen ilçelerimiz ile köylerimizdeki sözüm ona adından başka alt yapıyla alakası olmayan milli serveti  akla gelebilecek her türlü arızaya açık işlevsiz olan şebekeler için “Altyapı” kelimesini kullanmak  bu kelimeye  bile hakaret olur.!!! 

ŞEHİRCİLİĞİN MERKEZİ OLAN BAKANLIKTAN GELEN BAŞKAN DİNÇER’DE,5 YIL AB’IN BAŞKENTİ BRÜKSELDE GÖREV YAPAN ESKİ İL ÖZEL İDERİSİ GENEL SEKRETERİ ALTUNDAĞ’DA TÜNELE GEÇEMEDİ! 

  Son çeyrek asırdır milli servet düşmanı ve akla gelebilecek her türlü arızaya açık bu tür çağ dışı şebekeler yerine genleşme ile kar, yağmur ve rüzgarın etkisini ve dolayısıyla da sebep olduğu arızaları ortadan kaldıran, ayrıca trafiğin kesilmesine sebep olan arızaların giderilmesiyle yolların bozulmasının da önüne geçen modern tünel sistemli alt yapı sistemine geçilmesini Köy Hizmetleri, İl Özel İdaresi Sekreterliği yetkilileri ile ve iki gün önce nöbeti yeni il Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik’e devreden Ramazan Altundağ’a de 2004-14 arası Aksaray Belediye başkanı Nevzat Palta ve 2014-19 arası Belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı’yada bizzat görüştüğümüzde veya yazılarımla anlatmama. 

   Yine Şehirciliğin merkezi olan Bakanlıktan gelen Belediye başkanı Evren Dinçer’e adaylığından da ilkel yapı yerine işlevsel alt yapıyı anlattım. 

  Evren beye 8 Şubat 28 Mart 2019 arası 5 ülkeyi kapsayan Avrupa’daki 2 ay süren seyahatim boyunca neredeyse her gün yazdığım mesajlar ve göreve başlamasından sonra isminden başka alt yapı ile alakası olmayan milli serveti toprağın altına gömen çalışmaların milli servet  toprağa gömmek olduğunu belirttim. 

   Yine kurumları tarafından bu konuda medya organlarına gönderilen haberlerde isminden başka medeni, modern alt yapıyla alakası olmayan künk sistemli şebekelerin zararlarını Başkan Dinçer ile yardımcısı Hıfsı Peker’e  ve Belediye Meclis üyelerine gönderdiğim fotoğraflı cep telefonu mesajlarıyla anlattım. 

  Yapılan yanlışların Sosyal Medyada yorumlayarak ta kendilerinin görmeleri için onları ve ilimizin siyasetçileriyle Meslek Odaları başkanlarını da etiketleyerek paylaştım.  

  Yine bizzat hem kendileriyle görüştüğüm Belediye başkanları, başkan yardımcıları Meslek Odaları yetkililerine bire bir görüşmelerimizin yanında bu konuda yazdığım onlarca haber ve köşe yazısı ile kendilerine gönderdiğim cep telefonu mesajlarıyla konunun ehemmiyetini ve hesaplanmayacak getirilerini iletiyorum. 

  Bu konuda geçen sene 08.10.2019 Salı günü daimi 1. Köşem olan Bana Göre’ de ”TÜNEL ALT YAPILI KÖYLERE VERİLECEK HİZMET SÜNDÜRÜLMEYECEĞİNDEN 1 ASIR TEKRAR GİRİLMEZ” başlığı altında; 

  Başlığının 7. kelimesi olan ”Sündürme” yani kırsal kesime hizmet götürülürken yapılan hizmetin biraz daha uzatılabilmesi için yapılan işlemi İl Özel İdaresinin ilgili birimleri ile İGM üyelerini yanında Valilerinde çok iyi bildikleri, fakat istisnanın dışında şimdiye kadar engelletildiğini duymadığım akla ziyan bir şekilde uygulanan milli servet düşmanı bir işleme adını veren  faturası millete kesilen külliyen zarar eden çalışmaya verilen ismi belirten kelimenin adıdır. 

 POPÜLÜST YAKLAŞIMLA YAPILAN SÜNDERMEYLE KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARTILIYOR!!!     

     Popülizm her ne kadarda siyasetçiler tarafından uygulanan bir yöntem olduğu sanılsa da maalesef illerde de bu yöntem Mülki amir ve emrindeki kırsal kesime hizmet götürün eskinin kısa adı YSE  olan açılımı Yol, Su ve Elektrik olan kurum zamanında da, bu kurumun isminin Köy Hizmetleri Müdürlüğü olarak değişmesinden sonrada aynı şekilde devam etti. 

   Bu popülizm İGM’lerin kendi  başkanlarını seçme ve yapılacak hizmetlerin programlarını yapma yetkisinin Meclis başkanına verilmesinden önceki tüm programların  Valiler tarafından yapılarak İl Özel İdare Müdürlüklerinin sekretaryasını yürüttüğü zamanlarda “Sündürme(!)” vardı. 

   Bu aslında kaş yapayım derken göz çıkartan sündürme ile daha az para ile daha fazla hizmetin verilmesi yani daha uzun mesafelere şose yol bakımının yapılması, daha uzun mesafede asfaltlama yapılabilmesi gibi bir çok kalemde yapılan sündürme ilk etapta popülist bir şekilde hizmet alanları memnun  eder ,yapanları da daha çok hizmeti vererek daha çok kişinin isteğinin yerine getirilmesiyle tatmin ederken aslında yapılan şey kelimenin tam anlamıyla milli servetin hebasından da öteye bir şey değildir.!!! 

SÜNDÜRME SİSTEMİYLE  İNCELEN ASFALT VE ŞOSE YOL DOLGUSU YAZA ÇIKAMIYOR!!! 

   Her muhtardan kendi köyüne ihtiyaç olsun olmasın bir zamanların fıkralara konu olan Kayseri milletvekilinin kendi iline liman istemesi misali her hizmetin istenmesi, hatta istenmeden öteye bunda da ısrar edilmesi. 

    Kendisi tarafından istenenin alınamaması halinde devreye hatırı kırılmayacak kişilerin sokulması, buda olmaz ise iktidar partisinin Vekillerinin, il, merkez ilçe ve ilçe teşkilatlarının devreye sokulmasıyla iki arada  bir derede kalan Valiler ve İl özel İdaresi Müdürleri veya günümüzdeki Valiler, İl Genel Meclisi Başkanları ile üyeleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği birimi tarafından eldeki bütçe imkanlarıyla istenenleri karşılayamamaları nedeniyle olabildiğince daha çok isteğin karşılanması için yapılacak hizmetin kalitesinin düşürülmesi, atılacak asfaltın kalınlığının ve  şose yallarda yapılan malzeme serilmesi kalınlığının da düşürülmesiyle aslında günlerdir yazdığımız tünel sistemi yerine milli servetin toprağa gömülmesi gibi kaş yapılmak istenirken göz çıkartılıyor. !!! 

POPÜLİZMİN YERE GÖMÜLMESİYLE TÜM KÖYLERDE ÖNCELİKLE CAMİ, OKUL VE SOSYAL TESİSLERİN BULUNDUĞU MERKEZLERDE GENİŞÇE BİR KÖY MEYDANI BURAYA 4 BİR TARAFTAN ULAŞILAN DUBLE YOLLAR VE BU MEYDANDAN AYRILAN CADDE İLE SOKAKLARIN ALTINA TÜNEL SİSTEMİ DÖŞENMELİ! 

   Daha öncede bir çok yazımda da belirttiğim gibi köylere hizmet götürülürken  kaş yapılmak istenirken göz çıkartan bu sündürme yöntemi gibi  hizmeti götürene de ,alana da geçici faydasının dışında hiçbir getirisi olmayan  yöntem yerine ayakları yere basan hizmetler az ama özde olsa daha uzun süre buralara bir daha girilmesine gerek olmadan verilmeli. 

     Bunun için daha önce il genel sekreter yardımcılarıyla da tartıştığımı belirttiğim ve akla ziyan şekilde bunun sadece Avrupa da olacağı/olabileceği söylenen uygulama akılcı bir şekilde iyi bir planlamayla gereğinde kimsenin küstürülmemesi için çekilecek kura ile belirlenen bir veya birkaç köyde uygulamaya geçilmeli. 

   Bu uygulamayla öncelikle köylerin etrafında veya merkezindeki uygun arsalar bulunmalı. 

   Bulunulan yeri göz önüne alınarak köy meydanı oluşturulması, Muhtarlık veya sosyal tesisler için gerekli olan yerler ile köy yeniden imar edilirken açılacak geniş ve kaldırımlı caddeler ile sokakların açılmasına engel olan bu nedenle yıkılması gereken evlerin oranı belirlenerek  İl Özel İdareleri tarafından köylünün hayvancılık ve gereğinde evinin önündeki  en azından evinin sebze ve meyvesini sağlayacak kadar bir yeri de olan arsaların üretilmesi. 

   Buraların evleri yıkılacak olanların gönüllülük esasına göre taşınması gereğinde evlerinin İl Özel idareleri tarafından ilgili yerin iklimi ve  köylünün yapacağı hayvancılık ile evinin ihtiyacını karşılayacak kadar sebze, meyve ile bağı için ayırılacak yere evinin ve ahırı ,samanlığı ile ağılının da yapılmasının sağlanması.  

    Ardından ise belirlenen büyükçe köy meydanına köyün dört bir tarafından ulaşılacak kaldırımları ve gereğinde bir sıra otomobil veya kamyon ile traktörlerinde park edilecek şekilde orta refüjleri ve geniş kaldırımları da olan genişlikteki duble yolların, buralara bağlı kaldırım hariç 15 metreden dar olmayan mahalle  yollarının, mahalle yollarından da  yine kaldırım hariç 10 metreden dar olmayan sokak yollarının  planlanması. 

   Bu ana meydan ile  mahalle  ve sokak yollarının etrafında bulunan tüm mevcut evlerin ve ileride yapılması muhtemel evlerinde belirlenerek tüm sokak, mahalle ve ana meydana gelen duble yolların altına Elektrik,  İçme suyu, Kanalizasyon ile yağmur sularını ,telefon hatlarını ve köye ileride gaz gelmesi veya il özel İdaresi tarafından köylerdeki tüm hayvanların dışkısının bir araya getirilerek köyün  ihtiyacı olan doğal gübrenin de sağlanacağı biyogaz tesislerinden evlere verilecek gaz şebekesini de içine alan mevcut her ev ile ileride yapılması muhtemel evlere de bacaları olan tünel sistemine geçilmesi sağlanmalı. 

 Ardından ise açılan bu yollar ile kaldırımlar yapılmalı, köylerin yapısına göre yükseklerden gelebilecek olan sellerin ise köylerin üstlerinden yapılacak yüksek bentler ile belirli yerlerdeki geniş menfezlerle de birleştirilerek köylerin altındaki ve çevrelerindeki arazilere, ve ekinlere zarar vermeyecek derelere sevkiyle bu köylere 1 asır boyunca bir daha hizmet için girmeye ihtiyaç duyulmaz. 

 Her zaman ve her konuda milli servetimizi en iyi şekilde koruyan kaş yapayım derken göz çıkartan illerin merkez ilçe belediyeleri il ilçeler ve Beldeler ile köylerde ki ilkel uygulamalardan uzak durulması dileğiyle.” Diye hançeremi yırtarcasına ile getirdiğim bu teklifimin kılın kırka yarılması şeklinde aklı selimle düşünülmesi. 

  Bunun için aklı yatan her şeyi en iyi şekilde değerlendirdiğine şahit olduğumuz ilimizin çiçeği burnunda Valisi Hamza Aydoğdu tarafından ilimiz merkez ilçesi ile bağlı ilçelerimiz ve beldelerimizle köylerimizdeki adından başka alt yapıyla alakası olmayan milli serveti toprağın altına oluşacak arızalar için gömen uygulamanın. 

  Bu götürüsü getirisinin misli mislinden fazla olan çalışmanın zararlarının göz önüne alınarak bu ilkel ve popülist yaklaşımın terk edilerek milli servetin en rantabl şekilde harcanmasını sağlaması, sağlatması bu konuda Belediyeler ile İl Özel İdaresine gerekli rehberliği yaparak milli servet düşmanı ve arızalara gebe olan oluşan arızalarla da milletin canından bezdiği bu ilkellikleri ortadan kaldırması dileğiyle. 

   Cuma’mız mübarek olsun. 

   Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun.