Bugün, 20 Nisan 2021 Salı

Ali Genç


BUGÜN SEVGİNİN DEĞİL!,HIRISTİYANLARIN ”SEVGİ” YAFTASIYLA ZİNAYİ MEŞRULAŞTIRMA GÜNÜDÜR!   

BUGÜN SEVGİNİN DEĞİL!,HIRISTİYANLARIN ”SEVGİ” YAFTASIYLA ZİNAYİ MEŞRULAŞTIRMA GÜNÜDÜR!   


 Başta 31 Aralık gecesi,1 Nisan Hıristiyanların Müslümanları hile ile katletme günü kutlamaları İslami ve insani değilse Pazar günü Emperyalistlerin oluşturdukları olguyla tüm İslami ve insani değerlere ters olan ve kutlayanları boylarınca günaha sokacak olan 14 Şubat günüde dinimize ve dinimizin inancına aykırı bir kutlamadır. 

  Çünkü bu kutlamanın dinimizle ilgisi olmadığı gibi sevgiyle de bir alakası olmayan orijinal ismi” Aziz Valentin günü” olan bazı kaynaklara göre bir Hristiyan, bazılarına göre ise bir pagan papazın İslami ve İnsani olmayan aksine bu değerlere bire bir  karşı olan bir zina ve zinayı teşvik günüdür.!!!  

31 ARALIK VE 1 NİSAN GİBİ 14 ŞUBAT GÜNÜDE ALLAH(C.C.) TARAFINDAN ALİ İMRAN SURESİNİN 19. AYETİNDE DİN OLMADIĞ BELİRTİLEN HIRISTİYANLIĞIN İNSANLARA CEHENNEM BİLETİDİR!!!  

Öncelikli şunun çok iyi bilinmesinde fayda var. 

İnsani olan her şey aynı zamanda da İslamidir.!!! 

İslam bir şeyi yasaklıyorsa kesinlikle insani olmadığı için yasaklıyor!!! 

Bunun için mantığa bakmalı. 

Fakat her şeyi kendine yontan beşeri mantık yerine mahşeri mantığa bakmalı! 

 Gelin üç konuya da önce mahşeri mantıkla bakalım. 

 Her yılın son ayı olan 31 Aralık gecesi yapılan kutlamalarda hem insanın kendisine, hem sarhoşken sebep olduğu olumsuzluklar bunun için yaptığı harcama ile birde alkol kullananın nesillerinin sağlığı üstündeki olumsuzluk. 

   Yine o gün yapılan  yuva yıkan kumar ve bunun sebep olduğu olumsuzluğun yanında o gün yüz milyonlarca çamın katledilmesi mahşeri mantığın asla kabul etmediği, etmeyeceği şeydir.!!! 

   Hıristiyanların 1 Nisan hile günüde mahşeri mantığın asla ve asla kabul etmeyeceği fakat üstüne üstlük bu hile ile Müslümanların kandırılarak katledilmesini asla ve asla mahşeri mantık kabul etmez. 

  Bugün kutlanacak olan göz alıcı parlak ambalajlar içinde sunulan ve yer yüzündeki en güzel duygu olan sevgi ve bu sevgiyle bir birine bağlı  olanlara verilen isim olan “Sevgililer” le uzaktan yakından alakası olmayan. 

    Bazı kaynaklara göre Pagan Roma’da evlenmeleri yasaklanan askerlerin bir pagan papaz tarafından gizlice evlendirilmesi, bazı kaynaklarda ise bunun yani yuvanın birliği için gerekli olan aleni nikah yerine bunun aksinin yapılarak erkek ve kadınların zinasına bulunan kılıfla “Gizli Nikah” kıyan bir Hıristiyan Papaz olan Valentin ya atfedilen uygulamada zinanın tüm topluluklarda sebep olduğu olumsuzluklar nedeniyle mahşeri mantık tarafından kabul edilme kesinlikle mümkün olmayan bir  din, ahlak ve mahşeri mantık dışı uygulamanın ismidir. !!! 

MAHŞERİ MANTIĞA UYGUN OLANI KABUL EDEN İSLAM DİNİ ALLAH(C.C.) TARAFINDAN DİNSİZ OLDUKLARI BELİRTİLENLERİN YILBAŞI VE 1 NİSAN’I GİBİ 14 ŞUBAT ZİNA GÜNÜNÜ’DE RET EDER!!! 

  İslam’ın ana tekniğinin mantıki olması, amma bu mantığın çıkara göre değişen beşeri mantığa göre değil de mahşeri mantığa uygun olması nedeniyle bir üst orta başlıkta verdiğim bilgilerden de anlaşılacağı gibi mahşeri mantığın reddettiği aslında İslam’ında reddettiğidir.!!! 

   Bizim dinimizde piri fani olanlara kısmen tanınan toleransın aksine nikah düşen hiçbir erkek ve kadının yanlarında aklı eren bir çocuk olmadan kapalı bir ortamda bulunmaları bile yasaklanırken Pazar günü gayrimüslimlerin zina günü olmasına rağmen buna sevgi kılıfı giydirilerek insanların zinaya teşvik edilmesi nedeniyle dinimize göre zinanın büyük günahlardan sayılması nedeniyle  Müslümanların bu günü kutlaması, bununla ilgili bir etkinliğe katılması  kesinlikle doğru değildir. 

   Kendisini Müslüman gören hiçbir kardeşimizin ve Müslüman olmasa bile yapılanın mahşeri mantığa uygun olmaması nedeniyle insani olan ,olana değer veren hiçbir insanın buna katılmaması, bununla ilgili ticaret yapmaması dileğiyle. 

  Rabbim yar ve yardımcımız olsun.