Bugün, 6 Temmuz 2022 Çarşamba

Mehmet Korkutata


CENNET VATANIMIN VEFALI, DÜRÜST İNSANLARI!

CENNET VATANIMIN VEFALI, DÜRÜST İNSANLARI!


 

İmanlı, ihlaslı, güzel ahlaklı, Vatanına, milletine düşkün insanlar bilinçli yaşar, onurlu ve vakarlı bir duruşa sahiptirler. Dolayısıyla sağlam karakterli, omurgalı, vefâkâr ve fedâkârdırlar. Ancak belirtmiş olduğum özelliklere sahip bu güzide şahsiyetleri millet olarak hakkettikleri  değeri vermemiz gerekir, neden? Çünkü her birey aynada kendi şahsiyetini gördüğü için, şahsiyetli, onurlu, ilkeli, dürüst, babacan insanların olabileceğinin farkına varmak istemez, aksine herkesin kendisi gibi düşündüğünü, çevresinde oluşan olaylardan ve gelişmelerden bîhaber, vurdumduymaz bir toplum bireyi olarak düşünür ve bu doğrultuda inanmak ve yaşamak  ister. Bu şahsiyetlerin sadece Vatanı ve aziz milletinin güven ve huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için cansiperane görev yapan veya destek olan birer nefer olarak  görmek istemez. 

Duyarlı insanların farkına vardığı, ifşa ettiği gibi sağlıklı olduğu halde askere gitmemek için çürük raporu alanlar, malülen emekli olmak için, sağlıklı ve boylu poslu olan sözde gençler ne yapsamda, nasıl bir işkazası veya kaza geçirsemde, veya sağlık açısından nasıl bir operasyona maruz kalsamda malülen emekli olsam diye, her türlü hile, desise ve arayış içine girerler. Diğer taraftan da hasta olduğu halde, işe gitmek isteyen, ameliyat olduğu halde işini aksatmamak için işbaşı yapan emekçi işçi kardeşlerimiz ve güvenlik güçlerimiz var. 
Sözünün eri, işinin erbabı, liyakatlı, oluşabilecek olumsuzluklar karşısında dik durabilecek ve çözüm üretebilecek kişilikleri görüp, gözetip, kollamamız gerekir. Bu saydığım karakterlere sahip insanları  görmezlikten gelmiyelim  ve hakkettikleri değeri verelim, arkalarında duralım, bunları yaparsak veya bu şahsiyetler gibi yaşamaya gayret gösterirsek müreffeh, güçlü bir toplum ve devlet olma yolunda kayda değer saygınlığa ulaşabiliriz. 

Malvarlığı, can güvenliği, akraba ve çevre desteği olmadığı halde ailesi, akrabaları, cennet Vatanı ve aziz milleti için gayret gösteren ve emek harcayan, sorumluluk alan Vatanseverler, verilen görevin mahiyeti, sorumluluğu her ne pahasına olursa olsun, her halükârda büyük bir şevk, âzim, kararlılık ve inanç bilinciyle ifa ederler.
Her birey, her canlı kendi imkânları ve gücü nisbetinde varlık gösterebilir, asıl olan adam olmayı becerebilmektir. 

Lütfen bütün STK (dernek ,federasyon) vesaire oluşumlara delege ve yönetim kurulunu seçerken, öncelikle liyakatli ve sorumluluk bilinciyle hizmet edecek ve gayret gösterecek insanları seçelim, ilkeli, dürüst ve işinin erbabı delege ve yönetimi seçelim, riyâkâr, liyakatsız, yalaka, şuursuz biatçıları seçmeyelim, görevlendirmeyelim lütfen! Sorumluluk sahibi delegeler seçilirse onlarda gerektiğinde işçi, köylü, esnaf ve bir çok alanda hizmet edecek, elini taşın altına koyabilecek STK'lar bu saydığım değerler uğruna hizmet edebilecek ilkeli, dürüst ve her halükârda sorumluluk alabilecek yönetim kurulunu seçerler. 

Rabbim Vatanına ihanet eden, insanların kötülüğünü isteyen, insanlar arasına nifak sokan, ötekileştiren, Zor zamanlarda Vatanının ve milletinin yanında yer almayan, çevre bilinci olmayan, hayvan haklarından bihaber, vicdansız, ahlaksız, karaktersiz, hukuksuz, hırsız, arsız sözde insan müsvetesi, güruhlardan ümmet ve millet olarak bizleri korusun, muhafaza etsin inşallah. 

Gelin hep birlikte millet ve ümmet olarak dini, dili, ırkı, rengi, ideolojisi, aidiyeti ne olursa olsun birlikte yaşamayı, birbirimize karşı tahammüllü olmayı ve birlikte yaşayacabileceğimizi bütün dost ve düşmanlarımıza gösterelim.Çünkü bütün etnik kimliklerin güç birliği, fikir birliği yaptığı büyük ve güçlü Türkiyeyiz. 

Sevgi ve Muhabbetlerimle...
Mehmet Korkutata