Bugün, 6 Temmuz 2022 Çarşamba

Vehbi Korkutata


DEVLETLER KÜÇÜLTÜLÜYOR!

DEVLETLER KÜÇÜLTÜLÜYOR!


 

1. Dünya Savaşı’nda İngiliz’in kumpasına gelip yedi düvelle savaşmışız. Yendikçe çoğalmışlar, yendikçe büyümüşler, yendikçe daha fazla silahla çıkmışlar karşımıza. Sonunda Çanakkale hariç her cephede yenilmişiz. ‘'Biz aslında yenilmedik de, Almanlar yenilince biz de yenik sayıldık’' masallarına bakmayın, her cephede yenildik. Çanakkale Savaşı hiçbir neticesi olmayan katliam savaşıdır. Türklerin gençleri öldürülüp geleceği karartılmıştır. Ertesi sene işgal edilecek İstanbul’u korumak için, 2 gün sürmeyen deniz savaşını saymazsak, aylarca bir düzlükte topla tüfekle savaştığımızı düşünün. 110 bin ölü, bunun birkaç katı yaralı ve sakat kalmış yığınlar.  
 
Kurtuluş Savaşı, 250 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan 50 yıllık kıytırık bir devletle yapılan savaştır. Hatta Yunanlılara Anadolu’ya girmesi için yol veren İngilizlerin bizimle esir mübadelesi anlaşması yaparak tecrübeli asker ve komutanlarımızı serbest bırakması bize destek vermiş olduğunun göstergesidir. Yani İngilizler, Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlıları satmıştır. Onlar tarihten ders almıyorlar, ayrı konu. Osmanlı Devleti’nin devre dışı kaldığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin daha kurulmadığı, yani devlet vasfı olmadan yapılmış ve kazanılmış, siyasi, idari, ekonomik ve askeri cephesinde muvaffakıyetle sonlandırılan bir savaş. Batı Trakya, Adalar ve güneydeki içinde Musul ve Kerkük dışında Milli Misak sınırları muhafaza edilmiştir. 

Bu Milli Misak nerden çıktı diye kimse sorgulamaz. Mesela Yemen’e kadar Arabistan yarımadasının tamamı Osmanlı topraklarıyken, Libya, Tunus, Balkan Savaşı faciasında kaybettiğimiz topraklar, Kıbrıs neden Misakı Milli’de yoktur. İttihatçılar neden yüzyıllardır egemenliğimizde olan Hicaz’ı devletin üzerinde yük sayarlar. Şimdilerde açlığa mahkûm edilmiş, Şiilere terk edilmiş Yemen’de, Çanakkale’den daha fazla şehit verdiğimiz anlatılmaz tarih kitaplarında. Niçin. Tunus’a müstakil devlet olma hakkı verildiğinde Türkiye’den bir vali istediklerini ve tarafımızca atanmış valiyle yıllarca idare edildiğini tarih kitaplarımız yazmaz. Ve niçin yönetim biçimi sebebiyle 12 Ada diye adlandırılan 24 den fazla ada, üç kere bize teklif edilmişken, bırakın savaş yapmayı gönül rızasıyla Yunanistan’a bıraktığımız konuşulmaz. Hem de Kıbrıs için bir savaş yapmışken.

Size İstanbul’u vereceğiz taahhüdü ile dünya savaşına girmeye ikna edilen Rusya, Doğu Karadeniz’den işgale başlamıştır. Ekim 1917 de Bolşevik Devrimi ile çarlık Rusyası yıkılmış komünizm kurulmuştur. Bundan iki net sonuç çıkarılabilir:
1. dünya savaşına katılmak çarlık rusyasının sonunu getirmiştir. 
2. Bolşevik Devrimi, Yunanlılardan çok daha büyük bir beladan Anadolu’yu kurtarmıştır. Rusların ciddi ekonomik desteğiyle yürütülen Yunanlılarla savaşmak ile bu destekten mahrum olarak kuzeyde ve doğuda Ruslarla, batıda Yunanlılarla savaştığımızı düşünün.

Sovyetler Birliği, özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra çok büyüdü. Ama 1989 yılında Gorbaçov devlet başkanlığına seçildikten sonra, gün gün içindeki bağlı cumhuriyetleri bir arada tutan değerler çürütüldü ve Bakü’de, 1991 yılında, Azatlık Meydanı’nda yakılan özgürlük meşalesi tüm cumhuriyetlere sıçradı ve 15 ayrı bağımsız devlet çıktı ortaya. Çekoslavakya, Çekya ve Slovakya olarak ikiye bölündüğünde, Yugoslavya 10 parçaya bölündüğünde milli devletlerin kurulduğunu düşündü herkes.

Türkiye’nin bölünmesinin istendiği herkesin malumudur. 1. Dünya Savaşı öncesi, yüzyıllarca Osmanlı’ya sadık kalmış Ermenilerin İngilizler tarafından kışkırtılması gibi Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere fitne tohumları atılıp 40 senedir bölge perişan edilmiştir. İstenen Kürdistan devletinin kurulması. Kürdistan kurulacak da toprakları sadece Türkiye’den koparılanlar olmayacak. İran’dan bir parça, Suriye’den bir parça, Irak’dan bir parça. Onlar da belki kuzey Kürdistan, Batı Kürdistan filan gibi kurulur.

Suudi Arabistan’ın son zamanlarda Türkiye’ye yakınlaşmasının, Amerika’nın Arabistan’ı üç parçaya bölme projesi olduğu pek konuşulmaz. Türkiye’ye Sevakin Adası’nı veren Sudan’ın bölünüp Güney Sudan diye bir devlet kurulması Türkiye’de pek gündem olmadı. Etiyopya’da Tigrayların resmi devlet güçlerini yenip neredeyse başkente dayandığını ve TB2 ler vasıtasıyla durdurulduğunu, Etiyopya’nın 5 parçaya bölünme projesi de hiç gündem olmadı. Libya’nın üçe, Mısır’ın ikiye bölünme projesinden de haberimiz yok. Yüzyıllarca egemenliğimizde kalan, uğrunda onbinlerce şehit verdiğimiz Kıbrıs’ı dahi topraklarımıza katamadık. Müstakil bir yeni devlet kurduk.

‘'Böl, parçala, tımbırık yöneticileri kaksalla, sömür’' anlayışındaki batılı emperyalistlerin, coğrafi haritaya bakarken 22 özerk cumhuriyete sahip Rusya’yı nasıl gördüğünü bir düşünün. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı’dan 45 tane devlet üretenler, Kuveyt’e, Bahreyn’e ona buna devlet icat edenler, Rusya’nın olmadığı yerde Kırgızistan’dan 5 devlet, Kazakistan’dan 15 devlet çıkartırlar. 

Milli paraların yok edilmesi, halkların askerlik mecburiyetinin kaldırması, bürokrasinin etkisizleştirilmesi yani devletlerin etkisiz yetkisiz cemiyetlere dönüştürülmesi de onların gelecek planları içinde. Gürültünün çok olduğu yerde  sesin kıymetinin kalmaması mantığıyla icat edilen sosyal medya, din ve ahlak öğretilerinin çürütülmesinde, gelenek ve göreneklerin aşağılanmasında kullanılan film endüstrisi, moda sektörü, LGBT'nin yaygınlaştırılması, kadınların çalışmaya zorlanması, alkol ve uyuşturucunun yaygınlaştırılması, her türlü ticaretin faiz sistemine entegre edilerek herkesin cendereye alınması eğer bir plan dahilinde yürütülmüyorsa parsalarını emperyalistlerin toplayacağı bir akış..

Allah devletimize zeval vermesin. Bu devlet hepimiz için var. Bizi kurda kuşa yem etmeyecek bu devlettir.

Sevgi ve Saygılarımla 
Araştırmacı Gazeteci Yazar 
Vehbi Korkutata