Bugün, 28 Temmuz 2021 Çarşamba

Ali Genç


GENÇLİĞİN İSTİKBALİ TARİHİ TERS YÜZ EDEN ANTİ MİLLİ ZİHNİYETTEN KURTARILMASINDA!!!

GENÇLİĞİN İSTİKBALİ TARİHİ TERS YÜZ EDEN ANTİ MİLLİ ZİHNİYETTEN KURTARILMASINDA!!!


Bu yazımı başlıkta belirtilen konuda olmak kaydıyla birçok gerçeği ara başlıklar altında yazıyorum. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA SAMSUNA TEK BAŞINA GİZLİCE GECE PUSULASI BOZUK BİR GEMİYLE DEĞİL,PADİŞAH VAHDETTİNİNDE İRADESİYLE İMZALANAN EMİRLE 16 MAYIS GÜNÜ GİTTİ!!! 

    Türkiye’de  şimdiki gibi herkesin bilgiye ulaşamadığı ,bilgiye ulaşmanın bir imtiyaz olduğu bunun ise  milletimizin inancına ters olan ve kapılanı dinden çıkartacak olan ırkçılık kanserini  millet bünyesine sokarak başta 1000 yıldır devam eden din kardeşliği olmak üzere hemşerimiz Yunus Emre’nin tüm yaratılanları Yaratandan öte sevilmesiyle de ucu ucuna zıt olan Munis Tekin Alp ismini kullanan Moiz Kohen ve benzeri azınlıklarda veya Man kurtlaştırıldıklarından onların zihniyetinde olanların ellerinde olmasından dolayı istendiği şekilde tarih ters yüz edilerek milletimizin evlatlarına yıllar yılı aslı astarı olmayan, masallarda bile olmayan yalanlar birer  gerçekmiş gibi ders kitaplarımızda anlatıldı.!!!  

   Bu yalanlardan biriside Milli Mücadelenin temellerinin atıldığı 16 Mayıs 1919 tarihiydi. 

   Bu azınlıklar ve onlar gibi imtiyazlılar tarafından masallarda bile anlatılamayacak şekilde ters yüz edilen aslı astarı olmayan bilgilerle yaklaşık olarak 1 aylık yazışmaların ardından 9. ordu müfettişi olarak maiyetiyle birlikte 6 aylık maaşları ve harcırahları olan 25000 lirada peşin ödenerek Mustafa Kemal Paşa’nın Karadeniz’i çok iyi bilen Kayseri Zinci Dereli bir hemşerimiz olan İsmail Hakkı Durusu’un kaptanlığını yaptığı gemiyle gündüz hem de boğazı kontrol eden İngilizlerden alınan geçiş vizesiyle ve toplam olarak 18 kişilik heyetle yapılan yolculuktu. 

   Bu yolculuk utanılmadan, arlanılmadan, arlarından da yerin dibine girilmeden Atatürk’ün devletten habersiz birkaç arkadaşıyla gece pusulası bozuk Bandırma Vapuruyla kıyıları takip ederek Samsun’a çakıp Milli Mücadeleyi başlattıkları şekilde öğretildi.!!! 

    Bu anlatılanlardan” Milli Mücadeleyi Başlattı” şeklindeki üç kelimenin dışındakilerin tamamı yalandı. 

 TARİHÇİ MURAT BARDAKÇI” ATATÜRK KENDİ BAŞINA DEĞİL DEVLETİN EMRİYLE GİTTİ 

  Tarihçi ve Yazar Murat Bardakçı tarihi ters yüz edenlere “Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs” isimli kitabında başta Kazım Karabekir Paşa’nın arşivinde bulunan belgeler olmak üzere faydalandığı belgelerden anlatıyor. 

    Murat Bardakçı bu eserinde özetle; 

   “Mustafa Kemal'in Samsun'a sadece kendi iradesi ya da Padişah Vahideddin'in talimatıyla değil devletin kararı ile gittiğini ve bu tarihi yolculuğun da devlet operasyonu olduğunu, kimi ilk defa yayımlanan belgelerle eşliğinde Vahideddin'in ve devletin Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderme kararlarının altında iki temel düşünce mevcut. 

 İlki "Müttefiklerin, Samsun ve havalisinde çıkan karışıklıklara son verme bahanesi ile Mondros Mütarekesi'ne dayanarak Samsun'u ve o bölgedeki daha başka yerleri işgal etmelerini önlemek". 

    İkincisi "Görev mahallinde kendi başına harekete geçerek silahlı bir mukavemet oluşturacağından emin oldukları Mustafa Kemal'in gittiği bölgede teşkil edeceği gücü yeri geldiğinde kullanmak, özellikle de barış masasına arkalarında bu ve bunun gibi güçlerin varlığını hissettirerek oturmak". 

 Bardakçı kitabının önsözünde "Hiç kimse Mustafa Kemal'in Samsun'a padişah emri ile gittiğini düşünmez ama hemen hemen hepsi aile büyüklerinden işittiklerine dayanarak bu yolculuğun bir devlet operasyonu olduğu konusunda hemfikirlerdir" diye yazıyor. 

   Bardakçı ise belgeler, İngilizlerden alınan vizelere göre vapurda 79 yolcu, altı at ve bir otomobil bulunduğunu belirtiyor.
    İsim isim verdiği listeye göre vapurda Mustafa Kemal ve heyeti 23 kişi, Üçüncü Ordu Kumandanı Refet Bele ile astsubay ve erler 27 kişi, vapur mürettebatı 24 kişi ve beş de sivil bulunuyor. 

BİR DÖNEM ADI BİLE UNUTULDU 

    Murat Bardakçı kitabında Samsun yolculuğunun ayrıntılarını Türkiye'nin 1927'ye kadar bilmediğini anlatıyor. 

   Öyle ki Bandırma Vapuru'nun adı bile bilinmiyor. 

   Bardakçı Cumhuriyet gazetesinde 1927'de yayımlanan bir haber paylaşıyor. Haberde "... 19 Mayıs günü Gazi, Seyrisefain İdaresi'nin İnebolu Vapuru'ndan çıkarak ayağını Samsun iskelesine bastığı andan itibaren Türkiye'nin tarihinde yeni bir sahife açılmıştır" yazıyor. 

   Bandırma Vapuru nasıl İnebolu'ya dönüştü bilinmiyor? ama devlet bir süre daha, resmi yazışmalarında bu hatayı devam ettiriyor.  

   Ta ki 1933 yılına kadar. O yıl bu tarihi vapurun müze olarak muhafaza edilmesi gündeme geliyor. 

   Yolculuğun İnebolu ile yapılmadığı Bandırma ile yapıldığı da o zaman anlaşılıyor. 

   Sonra Bandırma Vapuru aranıyor ve ancak 1933 yılında, vapurun sekiz yıl önce sökülüp parçalandığı öğreniliyor. 

     Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'nin nasıl verildiğini anlattığı Nutuk'una Karabekir'in itiraz etmesiyle başlayan süreçte Karabekir'in sıkıntılı günler yaşaması ve bu belgelerin ele geçilmesini engellemek istemesidir. 

   Ki 1933'te hatıralarını yayınlamak üzere iken köşkünün basılması ve bir sürü kendisine ait belgenin alınıp tekrar verilmemesi de onun kaygılarını doğrular.  

   Bu baskında Samsun belgeleri ele geçirilemez. Sonra bu belgeler bir araya getirilir ve ailesi bu belgeleri özenle saklar. 

    Murat Bardakçı Samsun Evrakı olarak bilinen bu belgelerin kopyasını 1996'da Karabekir'in ailesinden alır. İşte bu kitapta Karabekir'in elinde bulunan Samsun yolculuğu ile ilgili 36 evrakın (bir kısmı ilk defa yayımlanıyor) tamamı yer alıyor. 

1.DÜNYA SAVAŞINI BİTİREN MONDOROS MÜTARREKESİNİN İMZALANMASINDAN 4 AY ÖNCE TAHTA ÇIKAN SULTAN VAHDETTİN SAVAŞI BAŞLATIP YENİLEN VATAN HAİNİ GİBİ GÖSTERİLDİ! 

    Tarihi ters yüz edip hiç olmayanları olmuş gibi, olanları ise pireyi deve yaparak yazanlar bu millete söyledikleri sayısız aslı astarı olmayan yalanlarından biriside 1. Dünya Savışında Almanların tüm cephelerde peşi, peşine yenilgiye uğratılmalarıyla Osmanlı içinde yenilginin kaçınılmaz olacağının kesinleştiği dönemde, yani savaşı bitiren Mondoros ateşkes antlaşmasının  imzalandığı 30 Ekim tarihinden 3 ay 26 gün önce Padişah olan Sultan Vahdettin’in tüm yenilginin suçlusu ve vatan haini olarak gösterilmesidir. 

   Araştırmacıların çoğalmasıyla tarihimizdeki tüm yalanların ortadan kaldırılarak bununla da istikbalimiz olan gençlerimizin Anti Milli olan bu nedenle de geçmişine düşman olmaktan kurtarılarak Mustafa Kemal Paşanın belirttiği gibi  İrfanı hür ve Vicdanı hür olarak yetiştirilmesinin sağlanması dileğiyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik  ve Spor bayramını tebrik ederim.  

    Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

 

 

(*) Tarihçi ve Yazar Murat Bardakçı’nın bu günkü yazımda yer verdiğim bilgileri https://www.sabah.com.tr/pazar/2019/09/29/samsun-evrakindaki-19-mayis-gercekleri inden aldım emeğine teşekkür ederim. Ali Genç