Bugün, 26 Eylül 2020 Cumartesi

Ali Genç


İNŞALLAH BAŞLANILAN SONUNA KADAR AYNI ŞEKİLDE SÜRDÜRDÜLÜR!!!

İNŞALLAH BAŞLANILAN SONUNA KADAR AYNI ŞEKİLDE SÜRDÜRDÜLÜR!!!


 Bir işe nasıl başlanırsa öyle gideceği belirtilir.!

    İnşallah bu günkü yazımızın konusu olan başlangıçta asla ve asla tasvip etmediğim yüksek ihtimal ile de bizler tarafından değil ecnebiler tarafından söylenen fakat bize de oluşturulan algıyla saniki bize aitmiş bir sözmüş gibi kabullenilen “Alman gibi başlayıp Türki gibi bitirmek(!)” şeklinde olmaz.

  Çünkü 1976-2020 arasında 44 yıllık meslek hayatımda 7’si Niğde 13’ü ise Aksaray da olmak üzere birlikte çalıştığım 20 Valinin istisnanın dışındakinin  göreve başladıklarındaki söylemlerinin geneli maalesef eskilerin tabiriyle Kuvveden fiile çıkmadı.

  Yani göreve başladıklarında söylediklerinin tamamına yakınını teoriden pratiğe çevirmeden ya merkeze alındılar, ya da başka ile atandılar.

VALİ HAMZA AYDOĞDU’NUN BAŞLANGICI KENDİSİNDEN ÖNCEKİLERDEN FARKLI OLDU!!!

 Girişten itibaren 44 yıllık tecrübeyle ortaya koyduğum çekincelerimin yanında Vali Hamza Aydoğdu beyin önceki Valilerden farkının da hakkını vermek gerekir.

  Göreve başlamasının üstünden 1 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen meselelere teşhisi olabildiğince koyduğunu, sadece konuyu teşhis koymakla kalmadığını teşhis le birlikte tedavi yöntemini de, araçlarını da belirlediğini de Salı günü düzenlediği Basın toplantısına katılanlar şahit oldu.

TESPİTLERİYLE DİLEK VE TEMENNİLERİME TERCÜMAN OLDU!

 Vali Bey il birim amirlerinin tamamına yakınında hazır bulunduğu ilimiz Basın Mensuplarının  geniş katılım sağladıkları toplantıda kendisine yılların bilgi birikimimin somutlaşan hali olan ”Atanmış ve Seçilmişler İle Meslek Odaları ve STK Mensuplarına Aksaray Vilayetini Tanıma ve Meselelerini Çözme Rehberi 2016”isimli 300 sayfaya yakın kitapta dile getirdiğim meselelerin genelini belirtmekle duygularıma   tercüman oldu.

 Toplantıda Sultan 2. Kılıçaslan tarafından şehrimize verilen unvanları belirtmesi.

 Aksaray’ın 100 yıllık hayali olan,131 yıl süren iki ilçelik esaretinin de ana sebebi olan 2008’den itibaren her yıl ortalama en az 10’ar haber, köşe yazısı ile cep telefonu mesajları, tüm atanmış ve seçilmişlerle Meslek Odaları ve STK yetkililerine bire bir iletilen Demir Yolu hattımızın elzemliğini dile getirmesi.

   İlimiz genelindeki tüm kurumların bir logo birliğine gitmeleri için Valilik tarafından 2. Kılıçaslan’ın Taşa kazınan mührü olan Alayhan Kervansarayı taç kapısında bulunan çift başlı aslanın Valiliğinde loğusu yapılarak karmaşanın bitirileceğini belirtmesi bu konuda bilenlerle  çalışmasının yanında bilgiye saygısını da ortaya koydu.

   Bu ilk toplantıda ortaya konan yüksek potansiyelimizin bir ve birlik olmakla değerlendirileceği yönündeki samimi sözleriyle hak ettiğimiz yere gelmemizi sağlaması dileğiyle.

   İnşallah Kurban Bayramından sonra gazetelerimizin normal yayın akışına geçmeleriyle Meselelerimizi bilmede ve çarelerine aramada Amerika’yı yeniden keşfetmesine gerek bırakmadan bunlarla zaman geçirmesinin önüne geçmek için karınca kararınca kendisine meselelerimizi ve bunların çözümlerini de karınca kararınca yazmaya başlayacağım.

   Ömrümüz olursa dile getireceklerimin gereğinin yapılabilmesi için takip etmesi veya ilgili kurumlarca takibini sağlaması dileğiyle görevinde başarılar diliyorum.

   Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun.

 

24.07.2020 Cuma günü yayınlanacak

AKSARAY’IN TÜM DEĞERLERİ VE İSTİKBALİYLE GURBETÇİ’YİDE TANIYAN, KIYMETİNİ BİLEN GAZETECİ !

 Son 17 yıldır her sene özelde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve 24 Temmuz Gazeteciler Bayramlarında, genelde ise yeri ve zamanı geldiğinde birçok defa köşe yazılarımda belirttiğim ve istisnanın dışında kalanlar unvanlarındaki “Gazeteci” kelimesi dışında gazetecilik mesleğiyle uzaktan yakında alakaları olmayan.

  Tek işleri kamu kurumları, Meslek Odaları ve STK’lardan gelen bültenleri haberleştirmeye bile gerek duymadan kopyalayarak yapıştıranların  eksiklerini belirttiğim için yazdıklarıma teşekkür edip burada belirtilen gibi mesleğimizin gereğini yapmaları gerekirken akla ziyan bir şekilde birde akla ziyan şekilde olumsuz  olarak tepki gösterenler bile var.

GAZETECİ KOPYALAYIP YAPIŞTIRAN DEĞİL YAYIN POLİTİKASI VE HEDEFİ OLAN KURULUŞUNA KOYACAĞI HABERLERİ ARAŞTIRAN BULAN VE KENDİ SÜZGECİNDEN GEÇİREREK YAYINLAYANDIR!

   Gerçek gazeteci öncelikle mesleğini sürdürdüğü yerin tarihini, inancını, coğrafyasını, bu çerçevede yer altı ve üstü zenginliklerini, kültürünü, siyasi geçmişiyle bu geçmişte yapılan ve yapılmayanları, günümüz siyasetçilerini ve hizmetleriyle yapmaları gerekirken yapamadıklarını bilen.

  Bu bildiklerinin ışığında yayın kuruluşunun yakın, orta ve uzak vadedeki hedeflerini belirleyen ve  belirlenen yayın politikasına göre memleketinin dert ve sıkıntılarını sürekli gezerek, araştırarak, bunları gereğinde fotoğraf ve videoyla tespit ederek duyuran ve  tespit ettiği olumsuzlukların giderilmesi için ısrarla konuyu takip eden.

   Yine memleketinin insanlarının hayat standartlarının yükseltilebilmesi için yapılması gereken yatırımları gündeme getiren ve aralıksız olarak istenen yatırımların gerçekleştirilmesine kadar bunları takip eden, yer altı ve üstü kıymetlerini, turizminin maksimum şekilde değerlendirilerek bunların bulunduğu yerde veya genel yayın organı ise ülkemiz insanlarının hayat standardının yükseltilmesi için gerekenin yapılmasını isteyendir.

 Konuyu ilimize indirgeyecek olur isek ilimizdeki meslektaşlarımızın istikbalimizin ilk ve ikinci ile diğer olmaz ise olmazlarını ve bunların gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenlerini mutlaka bilerek bunları ısrarlı şekilde takip etmeleri.

    Yine bu çerçevede başlığımızda bulunan ilimizin kıymet biçilmez değeri olan ve toplam sayıları ilimizin mevcut nüfusunun en az iki misli olan ve ilimize yılın 12 ayının her ayında giren sıcak paranın hatırı sayılır bölümünü getiren.

   Bu sene Corona nedeniyle eski yıllardaki sayıda gelmemeleri nedeniyle esnafın iliklerine kadar hissettikleri yılın Haziran ile Ağustos arası yoğun olarak geldikleri zamanlarda esnafın can suyu olan gurbetçilerimizi de bilmeleri ve tanımaları.

  Kendilerinin özelde köyleri ile ilçeleri ve genelde ise ilimize kattıkları değerlerini, ticaretimizin ve sanayimizin gelişmesine yaptıkları sayısız artılarını da bilen ve bununla da kendilerine hizmette hürmette kusur etmeyen, kendilerinin gönlünü hoş tutan olmalı.

KAMUDAN, MESLEK ODALARI VE STK’LARDAN GELEN BÜLTENLER KOPYALA YAPIŞTIR YERİNE YAYIN POLİTİKASINA GÖRE MİHENGE VURULARAK YAYINLANMASI GEREKENLER HABERLEŞTİRİLMELİ!!!

    Her gazetecinin bilip gereğini yapacağı ilk şey kendisinin ve yayın organının hiçbir kamu kurumuyla siyaset kurumu ve Meslek Odasıyla STK’nın yayın organı ve tetikçisi ve fedaisi olmadığıdır.!!!

  Bu nedenle mahkemeler tarafından alınan kararla mutlaka kamuoyunun bilmesi gereken duyurular ile duyurulmasında kamu yararı olanlar dışındaki bültenleri hiçbir yayın organ yayınına koymak mecburiyetinde olmadığını, diler ise yayın politikasına uygun ise koyabilir.

   Bunları koyarken de şu anki istisnanın ışında uygulanan sakat, hazırcı yayınlayanın bile köklü bilgiye sahip olmadığı haberi kopyala yapıştır yerine bu gönderilenlerden yayın politikasına uygun olanlar mutlaka “5 N,1 K” kalıbını da gözetilerek yeniden haberleştirilmeli.

  Haberlerde resmi ağızla belirtilen ”söylenmiştir, bildirilmiştir ,arz olunmuştur, arz olunur, rica edilmiştir” gibi cümleler kullanılmamasıyla yazılacak metni haberleştirenin bu gelen metnin okunmasıyla hem  haberi yazan bilgi sahibi olur, hem de haberin gereğini yaparak yani bültende verilen bilgilere göre haberleştirerek kopyala yapıştır dan kurtulmuş olur.

  Tüm meslektaşlarımızın mesleğimizin gereğini en iyi şekilde yapabilmeleri için öncelikle ilimizi ve ilimizin meseleleriyle birlikte gurbetçilerimizi de, gurbetçilerimizin ilimizle ülkemize kazandırdıkları maddi ve manevi artılarını bilip tanıyıp yayın organlarında gereğini yapmaları, bu velinimetlerimize kamu ile esnaflar tarafından alınan tavırları ve yapmaları gerekenlerden yapmayanlara karşı tavır almaları dileğiyle mesleğimizin kıymetini bilip gereğini yapan tüm meslektaşlarımızın yarın kutlayacağımız  24 Temmuz Gazeteciler Bayramı kutlu olsun.

     Cumamız Mübarek olsun.

     Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun.