Bugün, 2 Mart 2024 Cumartesi

Mehmet Korkutata


ISLAH OLMUŞ İNSAN VE SALİH AMELİN ÖNEMİ!

SALİH AMEL, AHİRETİN GÖSTERGESİDİR!


 

Kur’an’da pek çok yerde salih amel ile imanın birlikte zikredilmesi, Allah'u Teala’nın salih amele ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Salih amel imanı kuvvetlendirir, onu çepeçevre sarar. İmansız salih amelin bir önemi olmadığı gibi salih amel ortaya koymayan bir imanında tadı yoktur. Dolayısıyla; mü’min kendisini ancak salih amelleriyle gösterir. Cenab'ı Allah (C.C) bu kişileri şöyle tanımlar! “Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.”  Kendilerini örnek almamız gereken insanlar olan peygamberler salih olmalarına rağmen  yine de salih kişilerden olma yönünde dua etmeleri bizim için manidardır. Mesela İbrahim (a.s.)’ın duası şu şekildedir! “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.” 

Allah'u Teala (C.C) insanı kimin amelinin daha güzel olacağını imtihan etmek için yaratmıştır. Rabbimiz herkesi, hiçbir haksızlığa meydan vermeksizin dünyada yaptığı amellerine göre yargılayacak ve herkese amelinin karşılığını tastamam verecektir. Yüce Rabbimiz biz kullarının yaptığı amelleri kendisine itaat bakımından sınıflandırmış ve kendisine itaat sayılan amelleri salih amel olarak isimlendirmiştir. Salih amel işleyenlere hem dünyevi hem de uhrevi vaadler vardır. Buna göre kendilerine dünyada güzel bir gelecek ve mutluluk, bol rızık ve mağfiret, tevbelerin kabulü, kötülüklerin iyiliklerle değiştirilmesi, karanlıktan aydınlığa çıkarılmaları, Rahman’ın kendilerine bir sevgi yaratması, insanların en hayırlısı olmak gibi iyilikler müjdelenmiştir. 

Bununla birlikte ahirette de cennetin elde edilmesi, ilahi rahmetin kazanılması, korku ve üzüntüden emin olunması, yüksek dereceler elde edilmesi, çalışmalarının zayi edilmemesi, iyi insanlar arasına dahil olmak gibi ödülleri olacaktır. 

Peygamber Efendimiz  (S.A.V) de salih amellerin kişinin bir sıkıntısından kurtulmaya ve duaların kabul olmasına vesile olabileceğini  buyurmuştur. 

Yaptığımız her işi Allah rızası için, riya karıştırmadan, samimi bir şekilde yerine getirelim. Ayrıca her amelimizin salih olması için de Allah'u Teala’ya dua ve niyazda bulunmayı unutmayalım.
Allah'ın rahmeti ve mağfireti hakka tabi olanların üzerine  olsun İnşallah! 

Sevgi ve muhabbetlerimle.
Mehmet KORKUTATA