Bugün, 28 Ekim 2020 Çarşamba

Ali Genç


KOMŞULUĞU DİKEY MİMARİ DEĞİL!!!, BİRARAYA GELECEKLERİ YERLERİN OLMAMASI BİTİRİYOR!!!

KOMŞULUĞU DİKEY MİMARİ DEĞİL!!!, BİRARAYA GELECEKLERİ YERLERİN OLMAMASI BİTİRİYOR!!!


Pazartesi’den devam. 

 Dikey mimarinin olumsuzluğu için öne sürülen sebeplerin başında bu mimari ile yapılan binalarda oturanların birbirilerini tanıyamadıklarından komşular arası münasebetlerinde bitmesi, yani komşular arasında” A Sosyalleşmenin” gerçekleştiği gösteriliyor ki!!! 

 Bu tespit kesinlikle yanlış bir tespittir.!!! 

 Komşuluğu bitiren dikey mimari değil!!! 

 Komşuları bir araya getirecek yerlerin olmamasıdır. 

  Konutlar yatay mimariyle de, dikey mimariyle de yapılsa  apartman dairelerinde yaşayan komşuların apartmanlarının önünde ,arkası ve etrafında bir araya gelebilecekleri  oturup çay kahve içip sohbet edebilecekleri  gereğinde kendilerinin ihtiyacı olan sebze ve meyveyi yetiştirebilecekleri ve buralarda çalışırken bir birileriyle görüşebilecekleri  yerlerin olmaması nedeniyle daire sahipleri evinden çıkıp işine gidiyor gelince de apartmanın önünde veya uygun yerinde oturabilecekleri bir birileriyle hasbıhal edebilecekleri yer olmadığından herkes dairesine çıkıyor.!!! 

  Buna onlarca somut misal verebilirim fakat ben sadece biri 6 şar katlı, diğeri 4’er katlı iki binadaki komşuların kat sayısı ve dolayısıyla daire sayısı da daha az olan ilkinde birbirileriyle nasıl kaynaşamadıklarını. 

  Daire ve kat sayısı  ilkine göre daha fazla olan diğerinde ise nasıl kaynaşabildiklerini, bunu sağlayan ortamı bizzat tespit eden olarak aşağıda bu iki  apartmanı karşılaştıracağım. 

  İlki benim 2011’den bu yana oturduğum Coğlakı mahallesindeki biri merhum babamın ismini taşıyan iki apartmandan oluşan Şahin Bay Sitesi. 

  Bu sitedeki iki apartmanda 4 katlı ve birinin altında 2 daire dükkân olarak planlandığı için A Blok 14 daireli, bizim oturduğumuz B Blok ise 16 daireli. 

 İki apartmanın yanında ve önünde komşuların bir araya gelebileceği, çocukları gözlerinin önünde oynarken ebeveynlerin ise hasbıhal edecekleri yer olmadığından komşular ancak Apartmana girip çıkarken karşılaştıklarında veya merdivenlerde  bir birileriyle görüşebiliyorlar. 

   Diğer Apartman ise imardaki kullanma oranı bizim oturduğumuz apartmana göre inşaat alanı daha dar olan, yani toplam alanın takriben %20 sini kullanan geriye kalan alanı ise  oturulacak bir çok kamelyalar, ağaçlıklar arasında yürüyüş yolu, çocukların rahatça oynayabilecekleri çocuk parkı ile gençler ile büyüklerin ise basket ve voleybol oynayabilecekleri  alan, bahçe içinde dut, üzüm asmaları ,İğde ve diğer bazı meyve ağaçları ile kısmen de  isteyenin sebze ekebileceği yerler var. 

  Bu Apartman Şifahane mahallesindeki Park Sitenin A Blokunda 24,B Blokunda 18 olmak üzere 30 daireli olan ilk apartmandan 10 fazla dairesi ile burada toplam olarak 42 daire var. 

 Burada oturanlar işten geldiklerinde oturabilecekleri kamelyalar, gölgelikler, çocuklarının oynayabileceği oyun yeri ile yine gençler ve büyüklerin spor yapabilecekleri yerlerdeki aktiviteleri yaparken birbirilerini görüp konuşuyor. 

  Çocukları sitenin oyun alanında korkusuzca emniyet içinde oyun oynarken ebeveynler kamelyalarda birbirileriyle hasbıhal edebildiklerinden  bizim apartmanın aksine buradaki komşular bizim apartmandaki girip çıkarken veya merdivenlerde karşılaşmanın aksine sürekli olarak birbirilerini görebiliyorlar. 

  Bu iki somut örnek dikey mimarinin komşu ilişkilerini bitirmediğini, ilişkileri bitirenin komşuların bir araya gelebileceği mekanların olmadığı gerçeğinin ete kemiğe bürünmüş halidir.!!! 

AKSARAY İKİ ÖRNEKTEN KOMŞULUK İLİŞKİSİNİ SAĞLAMAYAN 4 KATLI APARTMANIN  AKSİNE 6 ŞAR KATLI OLMASINA RAĞMEN KOMŞULARI KAYNAŞTIRAN MİMARİYLE ÜLKEMİZE ÖRNEK OLMALI!!  

 Aksaray’ın Pazartesi günkü yazımda belirtiğim gibi yakın zamanda ihtiyacı olan tarımsal ürünlerde kendine yetebilirken, hatta fazlalığını başka yerlere satarak gelir elde edilirken yapılan yanlış imar planları ve uygulamalarıyla tüketici hale gelmesine sebep olan uygulamanın başında gelen çarpık şehirleşme ve  akla ziyan yatay mimaride ısrar edilmeyerek  gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarının tamamen yok edilmemesi için iki apartman için verdiğim iki örnekteki somut gerçek mutlaka akıl sahipleri tarafından göz önüne alınmalı. 

BİRBİRİNE BİTİŞİK YATAY MİMAREDE YAĞMUR VE KAR SUYUNU EMECEK TOPRAK KALMIYOR!!!  

  Bu bilgilerin ışığında Vali Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer’in  iş birliği yapıp ilimizin gelecekteki gıda ihtiyacının sürekli olarak sağlanabilirliği için bu somut  gerekçeleri gerekiyorsa üst makamlara da ileterek zaman geçirmeden hububat ile meyveciliğe, hatta küçük çaplıda olsa hayvancılığa da imkan veren ve bununla da aynı zamanda komşularında samimi diyaloglar kurmasını sağlayacak olan dikey amma  Avrupa ülkelerindeki gibi yağan yağmurların, eriyen karların toprak tarafından emilebilmesi için apartmanlar arasında geniş alanların bırakılmasını sağlayacak şekilde yapılaşmanın olmadığı parseller ile bölgelerde  dikey mimariye geçilmesini sağlamaları ve bunun ilk önce ilimiz genelindeki ilçeler ile beldelerle örnek olunmasının sağlanması şarttır.!!! 

 KAT SAYIMIZDA 2 VE 3’DEKİ ISRAR 200 SEKTÖR’E VE AKSARAY TİCARETİNE BÜYÜK ZARAR VERİYOR!!!  

   Komşu illerden Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde’deki dikey mimarinin aksine Aksaray’da halen müteahhidin inşaat yapmasını cazip hale getirmeyen bu nedenle de belediyenin iller bankasından 230 bin kişi aldığı payla bunun 4.5 misli nüfusu barındıracak olan yerlere hizmet götürmek zorunda bırakan 2 ve 3 katlı yerlerin şehrin inşaat yapılabilecek alanının genel ek serisini barındırması gelecekteki tarımı esaret altına almasının yanında ,mülk sahipleri ile müteahhitlerden fazla milyonlarca kişiyi çalıştıran inşaat sektörüne malzeme üreten  200 sektöründe belini kırıyor.!!! 

KOMŞU SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLAYAN DİKEY YAPILAŞMA VE TÜM HAT ARIZALARINI İKLİMLE AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN ETKİSİNDEN VE BASKISINDAN KURTARAN TÜNEL SİSTEMİYLE ÖRNEK OLMALIYIZ! 

   Vali Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer şehircilik uzmanları, mimarlar, haritacılar, ilimiz müteahhitleri ve tarım sektörünü oluşturanlarla belediye meclisi üyelerinin bir araya gelmesini sağlamalı. 

   Bu toplantılarda öncelikle şu anda ilimizin merkez ilçesinde yaşayanlarla ilçe ve beldelerimiz ile 

köylerimizde yaşayanların ihtiyacı olan hububat ,meyvecilik ve hayvansal gıdayı bulunmaz hale getiren yapılaşmanın derinleşerek ileride bizleri gıda yönüyle tamamen başkalarına muhtaç etmemesi için gerekenleri enine boyuna tartışmaları. 

    Bu tartışmaya akla gelebilen tüm arızaları mevsimsel etkilerden kurtarmasının yanında arızaların sebep olduğu trafik sıkıntısında ortadan kaldıran  alt yapıları tek tünel içine alan sistemi tartışarak ilimizin her yerinde  dikey yapının yanında tarımsal faaliyetin yapılabilmesine imkan sağlayan tek bir karıç alanda bile mesken ,fabrika ve  diğer yapılaşmaların önüne geçilmesini sağlamaları. 

AKSARAY HAYVANCILIĞI,TARIM VE MEYVECİLİĞİ İÇİN ŞEHRİN TEPELERİ İSKANA AÇILMALI!!! 

 On yıllardır onca maddi ve manevi çalışmaya rağmen şimdiye kadar bir türlü ağaçlandırılamayan ve bu nedenle Aksaray şehrinin ardından kel olan tepelerinde hem şimdiye kadar sağlanamayan ağaçlandırmanın kısmen de olsa sağlanabilmesi. 

    Bunun yanında azda olsa şehir içinde inşaat yapılmayan tarımda ve hayvancılıkta kullanılabilmesi mümkün olan yerlerin bu maksatla kullanılabilmesi için ilk etapta Akhisar köyü ile Akin köyü ve Topakkaya beldesi ile Çimeli Yeniköy’e kadar tüm tepeler için yeni imar planları yapılarak  tüm alt yapı arızalarını da ortadan kaldıran tünel sistemli alt yapıları ve geniş yolları da olan yeni yerleşim yerinin  imara açılması  ve düzdeki arazilerin sahiplerine daha yüksek katlı yerler verilerek buraların yeni  imara açılan yerlerdeki arsalarla takası sağlanırsa istikbalimiz için  bir taşla sayısız kuşun vurulması sağlanır. 

   Alınacak bu karların uygulanmasıyla çıkan olumlu sonuçla ilimizin ülkemiz şehirleşmesine, tarım alanlarının korunmasına  örnek olması için Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından gerekenlerin zaman geçirilmeden en kısa zamanda yapılması ve yaptırılması, aksinden ise sebep olacakları olumsuzluklar nedeniyle fersah ,fersah kaçınılması dileğiyle. 

    Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun.