Bugün, 28 Ekim 2020 Çarşamba

Ali Genç


MANTI’NIN BAŞARAMADIĞI ÖZDEN’İN GURBETÇİ VERİ TABANINI AYDOĞDU GÜNCELLETSİN! 

MANTI’NIN BAŞARAMADIĞI ÖZDEN’İN GURBETÇİ VERİ TABANINI AYDOĞDU GÜNCELLETSİN! 


 

 

 Aksaray’ın akla gelebilen tüm meseleleri ve bu meselelerin çözümüyle ilgili sayısız yazılarımdan bir çoğunda da medarı iftarımız ve velinimetlerimiz olan ciğerleri vatan hasretiyle cayır, cayır yanan kalpleri daime vatan için atan gurbetçilerimizin maddi ve manevi mutluluklarını ve bu mutluluklarının sürekli olabilmesi için gerekenlerin yapılmasını, bununla da gurbetçilerimizle birlikte onların ilimizde ve ülkemizde bulunan yakınları başta olmak üzere ülkemize sağlanacak artılarının da olabildiğince sürekli hale getirilmesini diliyorum. 

 Bu konuda yazdığım yüzlerce yazımdan birisi olan geçen sene bu zamanlar 16.09.2019 Pazartesi günü ”AKSARAYLI GURBETÇİLERİN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASIDA VALİ MANTI’YA NASİP OLSUN!” başlığı altında; 

  Genelde ülkemizin, özelde ise ilimizin değer biçilemeyen hazinesi olan gurbetçilerimizden  medeni çerçevede ve hakkaniyet kurallarına göre gurbetçilerle ülkemiz ve ilimizin birbirilerinden karşılıklı olarak “Kazan, Kazan” prensibiyle maksimum şekilde faydalanmalarının sağlanması için öncelikle sayılarının ve kimin nerede yaşadığının ve ne işler yaptıklarının ve hasıl kendilerinin tanınması ve bilinmesi gerektiği bilinciyle ”29.06.2013 Cumartesi günü ”HANGİ ÜLKENİN HANGİ ŞEHRİNDE KAÇ GURBETÇİMİZ VARSA EĞİTİMİ, MESLEĞİ VE GELİRLERİYLE BİRLİKTE BELİRLENMELİ!!!” Başlığı altında; 

    Büyüklerimiz her hangi bir hastalığın tedavisinin yapılabilmesi için önce iyi bir teşhisin şart olduğunu. 

   Hastalığa ne kadar çabuk teşhis konulursa tedaviye de o kadar erken başlanacağı için mevcut olumsuz durumun ortadan kaldırılmasının da, yani tedavinin de o kadar erken ve hastaya en az ıstırap la ve en az maddi harcamayla sağlanacağını belirtirler. 

      Yine bu konuda söylenen bir diğer meşhur söz ise ”Söyleyebilmek için bilmek, bilmek için ise öğrenmek gerekir. 

       Öğrenemeyen bilemez bilmeyen ise söyleyemezdir.!!! 

       Bu sözleri konumuza uyarlayacak olursak öncelikle gurbetçilerimize en iyi maddi ve manevi hizmetin devletimizle ilimizin Mülki ve mahalli idaresiyle, Meslek Odaları ve STK’ları tarafından verilebilmesiyle kendilerinin memleketimizle olan bağlantılarının güçlendirilmesi. 

       Yine hem gurbetçilerimizin, hem de ülkemiz ile Aksaray’ımızın kazançlı çıkabilmesi için yani  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıkça tekrarlanan ”Kazan, kazan” prensibi çerçevesinde meşru yollardan hakları olan kazançları elde edebilmeleri, bulundukları ülkelerdeki sigorta, emeklilik, sosyal ve siyasi haklarını en iyi şekilde bilerek haklarını alabilmeleri için bunların tam olarak sayıları ve yerlerinin bilinmesi gerekir. 

      Bunun için genelde Türkiye Cumhuriyet Hükümetinin, özelde Aksaray ilinin Mülki ve mahalli idarecileriyle ilgili kamu kurumları ,Meslek Odaları ve STK’larının iş birliğiyle Dünyanın neresinde ne kadar Aksaraylı gurbetçinin olduğunu, bunların yaşları, meslekleri var ise iş yerleri veya irili ufaklı işletmelerini. 

     Aile reisinin ve eşinin eğitimi ile çocuklarının eğitimiyle meslekler ininde bilinmesi gerekir.!!! 

HEM GURBETÇİLERİMİZİN HEMDE İLİMİZİN İSTİKBALİ İÇİN AKSARAY VALİLİĞİ,BELEDİYE,SGK ,TİCARET VE SANAYİ İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN GURBETÇİLERİMİZİN VERİ TABANI OLUŞTURULMALI !!! 

       Bu çerçevede Aksaray Valiliğinin önderliğinde merkez Belediye, İl Genel Meclisi, SGK, Ticaret ve Sanayi, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleriyle Ticaret ve Sanayi Odası tarafından önce yurt dışındaki gurbetçilerimiz, ardından ise Türkiye genelindeki tüm hemşerilerimizin veri tabanın oluşturulması. 

        Bu çerçevede öncelikle Aksaray’ın merkezinde ve Aksaray’a bağlı tüm ilçelerin merkez Muhtarlar, tüm okul müdürlükleri, SGK da, Telekom’da, Medaş’la Belediye’de bulunan gurbetçi bilgileri derlenmeli. 

      Bu bilgiler birbiriyle çakıştırılarak yurt dışında ki gurbetçilerimizin Dernekleriyle de iş birliği yapılarak ilik etapta ön bilgi sağlanmalı. 

       Bu şekilde tespiti yapılanların yanı sıra bu tespitte olmayanlarında belirlenebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu Yurt dışı Seçmen Kütüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünden veya Genel Müdürlüğünden ”Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden “yurt dışında bulunan hemşerilerimizin isimleri ve adresleri istenmeli. 

       Tüm gurbetçilerimize ulaşılabilmesi için ayrıca Türkiye’nin tüm Büyük Elçiliklerinden, Türk Danış Kurumlarından görev sahasında bulunan gurbetçilerimizin isimleri ve adresleri istenmeli. 

     Bu çalışmayla elde edilecek bilgilerde tüm gurbetçilerimizin özellikle turist pasaportuyla çalışanları resmi evraklarda görülmeyeceğinden bunlarında tespitinin yapılabilmesinin yanında çeşitli sebeplerden Elçiliklerde ismi bulunmayanlarında bu listeye dahil edilebilmesi ise bulundukları yerlerde bulunan kanaat önderleri aracılığıyla tespit ettirilmeli. 

       Bunun için merkez ilçe ve bağlı ilçelerimizin merkez mahalleleri ile  buralara bağlı  beldeler ile köylerimizden hangi ülkelerin hangi şehrinde kaç gurbetçilerinin bulunduğu sorulmalı. 

     Bu çalışmayla elde edilen bilgilerinde eksikliklerinin giderilmesi için gurbetçilerimizin bulundukları şehirlerdeki en kıdemli veya sayılanlarının, okumuş siyasette ve bürokraside belirli seviyeye gelmiş olanları da tespit edilmeli. 

       Tespitin ardından bu kanat önderlerine Beldelerinin, Köylerinin ve Mahallelerinden olanlardan kendisinin bulunduğu Şehir veya civarında oturanların  hane sayıları, bu hanelerin reisinin ve aile fertlerinin isimleri, yaşları, cinsiyetleri, eğitimleri, meslekleri. 

       Ayrıca Adres, Telefon, GSM numaraları ve E mail adresleri istenmeli. 

       Ortalama 6 ay ile bir yıl sürecek bu çalışma sonucunda ortaya çıkan bilgiler dijital ortamda bir biriyle çakıştırılarak nihai kesine yakın liste oluşturulmalı. 

        Oluşturulacak ve her sene güncellenecek bu liste ise gurbetçilerle ilgili her konuda ilgililerin ve yetkililerin el altı kaynağı olmalı. 

        Hem vatandaşlarımızın, hem de genelde ülkemizin, özelde ise bundan en çok faydalanma kapasitesine sahip Aksaray’ımızın hakkıyla hemşerilerimizin gönlünü hoş tutarak karşılıklı şekilde birbirinden medeni çerçevede ”Kazan, Kazan” prensibiyle kazanç elde etmesi için gurbetçi veri tabının en kısa zamanda oluşturulması dileğiyle. 

        Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun.” diye dile getirdiğim fakat şimdiye kadar gereği yapılmayan bizim için kıymet biçilemeyen her birini ayrı, ayrı tenzih ederim meşhur hikayedeki altın yumurtlayan tavuk hikayesindeki her gün elde edilen yumurtadan misli, misli kıymetli  olmaları göz önüne alınarak hem gurbetçilerimizin hem de ülkemizin maddi ve manevi kazancı için çoktan yerine getirilmesi gerekirken maalesef şimdiye kadar yapılması gerekenler yerine getirilmedi. 

     Bu akla ziyan umursamazlığın Vali Ali Mantı döneminde terk edilerek gereğinde vekillerimiz ve ilimiz Meslek Odaları ile STK’larıyla da iş birliği yapılarak mutlu istikbalimiz için gerekenlerin zaman geçirilmeden yerine getirilmesi dileğiyle. 

         Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun.” Diye ilk belirtmemin üstünden 7 yıl son Vali Ali Mantı’ya hitaben geçmiş yazıları ilgi tutarak kaleme aldığım ilgilerin bu yazımda belirttiğim yazımın üstünden ise  1 yıl zaman geçmesine rağmen maalesef bırakın gurbetçimizin veri tabanının oluşturulmasını kendisi de bir gurbetçi çocuğu olan ve uzun zaman gurbette kalan Vali Ali Mantı tarafından gurbetçilerimizle ilgili şimdiye kadar önemli bir çalışma yapılmadığı ,ısrarlı dileklerimize rağmen kendileriyle ilgili pozitif bir ayırım yapılmadığı gibi kendilerini 2019 yılında vatan haini ilan edip ülkeden kovan yazılar yazan meslektaşımızla ilgilide Vilayet tarafından idari ve hukuki bir işlemi de yaptırılmadı.!!! 

  Tüm ısrarlarımıza rağmen anlaşılmaz şekilde Vali Ali Mantı tarafından yapılmayanın Vali Hamza Aydoğdu tarafından yerine getirilmesi. 

  Vali Beyin yapılacak olanın ilimiz ile ülkemiz ve kendisinin şahsına katacağı artıları göz önüne alarak başta izne geldikleri dönemde her yıl ısrarla dile getirdiğim kendilerine pozitif ayırımcılığın tanınması başta olmak üzere akla gelen her türlü hizmetin en iyi şekilde verilmesini sağlam. 

  Bu en iyi hizmet için gereğinde işin uzmanlarıyla birlikte bu konuda bir beyin jimnastiği yapılması. 

   Yapılacak Beyin jimnastiğiyle ortaya çıkanlarında çözüme katılarak en iyi çalışmanın gerçekleştirilmesi için gerekenlerin zaman geçirilmeden ivedilikle yapılması ve yaptırılması dileğiyle. 

    Cuma’mız mübarek olsun. 

   Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun