Bugün, 28 Ekim 2020 Çarşamba

Ali Genç


MUHARREM VE AŞURE MÜSLÜMANLARIN AYRILIK DEĞİL, BİRLİK GÜNÜDÜR!!!

MUHARREM VE AŞURE MÜSLÜMANLARIN AYRILIK DEĞİL, BİRLİK GÜNÜDÜR!!!


   Yarın(29 Ağustos 2020 Cumartesi) aramıza fitne sokarak biz Müslümanları önce “Sünni ve Şia”  olarak ikiye ayırarak, ardından ise Sünni bir çok mezheplerine ve Şiayı ise üçü ana kol olmak üzere bir çok mahalli inanç guruplarına bölerek ve birbirimize düşürerek  bizim canlarımız ve kanlarımız üstünden kendi mensuplarına  sırça köşklerde yaşayacak hayatı oluşturan  dinlerini kendileri tahrif eden  bu nedenle de semavilikten çıkan dinlere mensup olduklarını iddia edenlerle, pagan dinlerinden olanların tüm çabalarına rağmen yer yüzünde geneli mazlum ve mağdur olan 2 Milyar Müslüman tarafından kutsal kabul edilen Muharrem ayı ve bu ayın içindeki artı kutsalı olan 10.gününe denk gelen “Aşure ”günüdür. 

HZ.MUHAMMED (S.A.V.) EFENDİMİZ”AŞURE GÜNÜ ZERRE KADAR SADAKA VERENE ALLAH(C.C) UHUT DAĞI KADAR SEVAP VERİR” 

    Nebiler, Nebisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V.)’in “Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allah’ü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir.” [Şir’a] 

      “Allah’ü teâlâ, Aşure Günü’nü üstün kılmıştır. 

       Allah’ü teâlâ, gökleri, yeri, dağları, denizleri ,Yıldızları , Arş’ı ve Melekleri ,Hz. Âdem(A.S.)’yi  Aşure günü yarattı. 

      Hz. İbrahim(A.S.)’nin  dünya ’ya gelişi ve Nemrut’un ateşinden kurtuluşu Aşure günü oldu. 

     Hz. İbrahim(A.S.)’ye oğlunun yerine kesmek için, büyük koç bugün(Aşure günü) ihsan edildi.” [Taberanî )  

    Birçok dini kaynakta "Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem” olarak belirtilen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. 

     Aşure günü ise Muharrem ayının 10. günüdür. 

      Aşure gününün Allah(C.C.) katında ayrı bir yeri vardır. 

       Bugünde Cenâb-ı Hak tarafından aşağıda arz edeceğim bilgide de belirtilen on Peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kutsiyetlerini arttırdığı bu günde Rabbimizin rızası için oruç tutmanın çok büyük sevabı olduğu dini kaynaklarda belirtilmektedir. 

     Yüce kitabımız Hz. Kur’ânda kıymet verilen dört aydan biri olan Muharrem ayının 10. gününe denk gelen “Aşure Gecesi”  bu ayın en kıymetli gecesidir. 

SÜNNİLERDE ŞİALAR KADAR HZ. ALİ(R.A)Yi VE HZ İMAM HÜSEYİN (R.A)’YI SEVER ONLAR KADARDA YEZİT VE TARAFTARLARINDAN HZ.PEYGAMBER TORUNLARINA YAPTIKLARINDAN DOLAYI AYNI ŞEKİLDE NEFRET EDERLER! 

      Şeytan’ı lâinin yeryüzündeki ilk başardığı fitnesiyle Hz. Âdem (A.S.) atamızın oğlu Kabil’in kardeşi Habil’i katletmesiyle iyi ile kötünün mücadelesi başladı. 

     Bu olayla başlayan iyiyle kötünün mücadelesinin Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V.)’e kadar ve onun döneminde de olduğu gibi onun dünyasını değiştirmesinden sonrada devam etti.. 

     Öyleki onun Vekilliği makamı olan Halifeliğe çeşitli hile ve desiselerle ele geçirenler tarafından onun gözü gibi sevdiği torunu olan Allah(C.C.)’ın Aslanı Hz. Ali(R.A.)’nın oğlu Hz. İmam Hüseyin(R.A.) ve taraftarları bu mübarek ayın 10. gününe denk gelen 10 Ekim 680 ‘de Irakta bulunan  Kerbela’da vahşice katledildiler. 

      Yapılan bu katliam nedeniyle Yezit ve askerleri Şia ve Alevi Müslümanlar kadar, Sünni Müslümanlar tarafından da aynı şekilde lanetlenmekte ve  aynı acının yaşanmasına rağmen Müslümanları bir birine düşürmek isteyen fitneler bunu ayrılık maksadıyla kullanmaya çalışmaktadırlar.!!! 

       Rabbime Şükürler olsun ki iç ve dış fitne ve fücurun tüm çabaları günümüzde bilinçlenen Müslümanlar arasında fitne çıkartmakta başarıları her geçen zaman azalıyor. 

       Tüm Dünya Müslümanlarının ortak sevdikleri olan Peygamberimiz ve Onun ehli beyti ile onların düşmanı oldukları için Müslümanların tüm mezheplerine mensup olanlarında düşmanları olmaları nedeniyle bu mübarek günün kıyamete kadar dünyanın tüm Müslümanları tarafından ayrılık değil birlik günü olarak kutlanması gerekir. 

  MÜSLÜMANLARIN ORUCUNUN YAHUDİLERE BENZEMEMESİ İÇİN AŞUREDEN BİR GÜN ÖNCE, AŞURE  GÜNÜ VE AŞUREDEN SONRAKİ GÜNDE ORUÇ TUTULMALI. 

     Çeşitli İslami kaynakta verilen bilgide Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V.)’in  “Aşure günü orucunun, önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım” (Tirmizî, Savm, 47) buyurarak bu günde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. 

     Ancak Yahudiler, Muharrem’in sadece 10. gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için önüne veya sonuna bir gün ilavesiyle iki gün veyahut ta hem öncesine hem de sonrasına bir gün ilave edilerek üç gün oruç tutulması tavsiye edilmiştir. 

 YÜCE RABBİMİZ AŞÜRE GÜNÜNDE 10 NEBİ’SİNE 10 İKRAMDA BULUNDU 

     Peygamberler Sultanı Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V.)in birçok kaynakta bulunan Hadisi Şerifine göre Yüceler, Yücesi Mabudumuz bu mübarek günde Nebilerine şu ikramlarda bulunmuştur; 

    “ 1. Allah(C.C.)’hu, Hz. Musa (a.s.)’ye Aşure gününde ihsan ettiği mucizeyle Kızıl denizi yararak Mısırdan kaçanların geçmesine imkân verirken Firavun ile ordusunun ise sulara gömüldü. 

    2. Hz. Nuh (a.s.) gemisi tufandan sonra Cudi Dağının üzerine Aşure gününde demirledi. 

    3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Aşure günü kurtulmuştur. 

    4. Hz. Âdem (a.s.)’nin Cennetten çıkarılmasından sonra tövbesi Aşure günü kabul edilmiştir. 

    5. Hz. Yusuf(a.s.) kardeşleri tarafından atılmış olduğu kuyudan Aşure günü çıkarılmıştır. 

    6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir. 

    7. Hz. Davut (a.s.)’un tövbesi o gün kabul edilmiştir. 

    8. Hz. İbrahim' (a.s.)’in oğlu Hz. İsmail(a.s.) o gün doğmuştur. 

    9. Hz. Yakup (a.s.)’nin oğlu Hz. Yusuf'(a.s.)’un hasretinden dolayı kapanan gözleri Aşure günü yeniden görmeye başladı. 

    10. Hz. Eyyüp (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.” 

     Mevla’mızın biz edna kullarına da bu güzel günleri hakkıyla yaşayıp, onun ikramlarına kavuşturmayı, bu günlerin Müslümanların birlikle dirliğine, tüm maddi ve manevi baskılardan kurtulmalarına vesile etmesi dileğiyle. 

     Sünni Şii ayırımı yapmadan tüm Müslüman din kardeşlerimizin bugünkü Cuma bayramımızı ve yarınki Aşure gününün bir birinin Müslüman olan ana baba bir olan kardeşleri gibi kardeş olan tüm  din kardeşlerimiz için Mabudumuz tarafından ihsan edilecek hayırlara vesile olması dileğiyle tebrik ediyorum. 

     Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun