Bugün, 28 Ekim 2020 Çarşamba

Ali Genç


ÜMMETİN IRKÇILIĞA CEVABI MİLLİ MÜCADELEYE YAPTIKLARI MADDİ VE MANEVİ YARDIMLARDA! 

ÜMMETİN IRKÇILIĞA CEVABI MİLLİ MÜCADELEYE YAPTIKLARI MADDİ VE MANEVİ YARDIMLARDA! 


  Yüce Rabbimiz tarafından Yüce kitabımız Hz. Kuran’ın Hucurat Suresinin 13. ayetinde Irkçılığı yasaklayarak üstünlüğün ancak takvada olduğu bildirilmesine, yine Peygamber evladı bile olsa imanlı olmayanın Mevla’mız tarafından elçisinin evladı olarak tanınmadığı ise Hud Suresinin 46. Ayetinde belirtilmesine.!!! 

 Kişinin babası veya kardeşi bile olsa iman etmemişse, küfrü imana tercih ettiyse bunlarla da dost olunmayacağı Tevbe Suresinin 23. Ayetinde belirtilmesine. 

   Mevla’mız tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Nebiler, Nebisi Hz Muhammed(S.A.V.)’in başta yüce dinimiz İslam’ın bir nevi özeti olan Veda hutbesi olmak üzere birçok Hadisi Şeriflerinde ve Sünneti seni yeleri olan uygulamalarında Kafirler tarafından insanlık, birlik ve dirlik düşmanı olan toplumu kemirerek yok eden kanser olan ırkçılık yasaklanıp ırkçılık yapanların kendisinden olmadığı belirtilmesine akla ziyan şekilde kişiyi dinden çıkartıp mürted yapan bu kanserin peşinden gidenler hangi akla hizmet ediyorlar? 

KOCA OSMANLI DEVLETİNİN PARÇALANMASININ ANA SEBEBİ OLAN IRKÇILIĞIN SEBEP OLDUĞU OLUMSUZLUĞU GÖRMEYENLER IRKÇILIK MİKROBUYLA EMPERYALERE HİZMETE DEVAM EDİYORLAR!! 

   İslam ümmetini parçalayarak birbirine kırdırarak onların üstünden emperyal emellerini gerçekleştirmek isteyenler bu ırkçılık mikrobunu zerk ettikleri  Türk, Kürt, Arap, Acem ve daha ismi  ve dini bizden görülen ten renkleri ve dilleri farklı olmalarına rağmen İlahi emre göre kardeş oldukları belirtilenlerin arasına soktukları insanlık, din ve ahlak düşmanı ırkçılık kanserinin sebep olduğu Koca cihan devleti olan Osmanlı’nın parçalanmasından ders almadıkları gibi bu ırkçılık mikrobuna yakalananların yeni nesilleri ile onların nesilleri dışındaki feraset sahibi olmayanlar içinde de maalesef emperyalistler çeşitli kanalarla yaptıkları  yönlendirmelerle devam ettiriyorlar.!!! 

  Bu din ,millet ve vatan düşmanı hain, bölücü ve dinsiz ırkçıları bu insanlık düşmanı bölücülüklerini maalesef hem fiili eylemleriyle, hem evlerine, arabalarına yazdıkları sözler veya sloganlarla hem de sosyal medyadaki paylaşımları ve kaleme aldıkları yazılarla dinen ana baba bir gibi kardeş olmaları gereken Müslümanları bir birine kırdırmaya uydurdukları aslı astarı olmayan veya iğneyi deve yaparak tarihi gelişmeleri abartarak İslam ümmetinin içine soktukları fitne ile İslam ümmeti ile birlikte kendi evlatlarının istikbalini karartmaya da gönüllü oluyorlar.!!! 

IRKÇILARA EN SOMUT CEVAP BALKAN SAVAŞLARI VE MİLLİ MÜCADELEDE İSLAM ÜMMETİNİN KARDEŞLİK RUHUYLA SAĞLANAN MADDİ VE MANEVİ MOTİVASYONUYLA KAZANILAN ZAFERİMİZDİR! 

   Osmanlı’yı parçalayan ve günümüzde de bu anti dini ve anti inançsızlık eylemini sürdüren ırkçılara onları yönlendiren emperyalistlerin oluşturduğu akli, imanı ve ahlaki dayanağı olmayan ırkçılıkla oluşturulan aynı ırka mensup olanların kardeşliği yerine Müslümanların kardeşliğini kanıtlayan en somut cevap Balkan Savaşları’na Azerbaycanlı öğretmenlerle öğrenciler, Türkistanlı 400 genç ve Hindistan Müslümanlarıdır. 

   Bu din kardeşlerimizden oluşan gönüllülerden kurulan  “Kafkas Gönüllü Kıtaları” dır. 

   Bu gönüllü kardeşlerimizin yanında bu savaş için Hindistan Müslümanları, şehitlerle gazilerin ailelerine iletilmek üzere 160 bin Lira civarında yaptıkları bağışlardır. 

MİLLET VATAN VE İNSANLIK DÜŞMANI ARABI TÜRKE,TÜRKÜ ARABA DÜŞMAN GÖSTERENLER HİNTLİ VE MISIRLI DİN KARDEŞLERİMİZİN MADDİ VE MANEVİ YARDIMLARINI GÖRSÜNLER OKUSUNLAR!!! 

  Bu din kardeşlerimizden Hindistan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, savaşta yaralanan askerlerle göçmenleri tedavi etmek üzere İstanbul ve Çatalca’da 100’er yataklı birkaç seyyar hastane kurmuş, çok sayıda doktor, eczacı, hemşire ve hastabakıcı getirmiştir. 

   Mısır Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, savaş mağdurlarına para, erzak, ilaç, tıbbi ve çeşitli malzeme yardımı yapmalarıdır. 

    Ayrıca kurulan Hadımköy, Beylerbeyi, Yeşilköy, Maltepe ve Edirne hastanelerinde Mısırlı doktorlar, eczacılar, hastabakıcılar ve hademeler görev yapmışlardır. 

    Mısır gemileri, hayatlarını kurtarmak için Rumeli’den dalga, dalga limanlara akın eden Müslüman Türk muhacirlerinden 6000 kişiyi Kavala ve Selânik’ten İstanbul ile İzmir’e nakletmişlerdir. 

   1913 yılında Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Bingazi ve Hindistan Müslümanları ile Rusya Türkleri toplam 263.000 Lira nakdî yardım yapmışlardır. 

 MİLLİ MÜCADELEMİZE DÜNYA MÜSLÜMANLARINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR!!! 

 1920 yılında Buhara Müslümanlarının100 milyon altın rublelik bir yardımı. 

  O dönemde Rusya’ya bağlı özerk bir devlet olan “Buhara Halk Cumhuriyeti’nin ilk ve son Cumhurbaşkanı “Osman Kocaoğlu”nun verdiği bilgilere göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yardım talebi göz önüne alınarak Buhara hazinesine ait bu meblağ, Ankara’ya ulaştırılmak üzere Moskova yönetimine teslim edilmesi. 

 59 milyon TL’ye denk gelen bu paranın büyük kısmının içimizdeki sosyalistlerin aşık olduğu ülkemiz ve milletimizden fazla sevdikleri Sovyetlerce gasp edilmesiyle bu paranın ancak 5’de birine denk gelen 11.028.012 TL’sinin ulaştırılması.  

  28 Mayıs 1918’den, 27 Nisan 1920’ye kadar bağımsız kalabilen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin eski Başvekili(Başbakanı) Nesib Bey  Ankara Hükümeti’ne verilmek üzere Mehmet Ali Ahmetzade Efendi aracılığıyla 19.000 Osmanlı altını ve 1.000.000 frank ile 8 parça petrol poliçesinin Ankara Hükümeti Hariciye Vekili Ahmet Muhtar Bey’e teslim etmeleri. 

   Bu paranın haricinde Azerbaycan’dan gelen daha sonra da süren ve en son 500 adet Osmanlı altının Kazım Karabekir Paşa’ya gönderilmesi.   

    Hindistan ve Güney Asya Müslümanlarından “Hint Hilafet Komitesi” aracılığı ile organize edilen silah-mühimmat alımı, ilaç, yiyecek ve giyecek yardımlarından başlayarak lobi faaliyetleri, askeri ve sivil itaatsizlik eylemlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip bu yardımın önemli bir boyutunu da yüklü meblağlara ulaşan  bu yardımların “Merkezi Bombay’da bulunan “Hint Hilafet Komitesinin açmış olduğu yardım kampanyası. 

HİNTLİ MÜSLÜMANLARIN ORTA GELİRE SAHİP OLANLARI İLE FABİRLER BİZE YARDIMA KOŞTULAR!!! 

   Hint Müslümanları arasında özellikle fakir ve orta sınıflar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 1919’dan, 1924 yılına kadar başta Hindistan olmak üzere, Pakistan, Bangladeş, Seylan ve Güney Asya Müslümanlarından gelen toplamı 1.035.608 TL ve 130.250 Sterline ulaşan yardım. 

    “ATESE’de bulunan Özel Atatürk Arşivi ile ilgili 107 numaralı dosyada, bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından kaleme alınmış olan “Muhtelif Mahallerden Doğrudan Doğruya Emrime Gönderilen Mebaliğ” başlıklı deftere göre bu paranın 17. 634 lirası ve 875 sterlini Güney Afrika Müslümanları tarafından toplanmıştı. 

DİNLE İNSANLIK DÜŞMANI IRKÇILAR ÇANAKKALE VE KURTULUŞ SAVAŞINDA ŞEHİT OLAN KÜRT VE ARAPLARIN MÜSLÜMANIN BİR BİRİNİN KARDEŞİ DUSTURUYLA CANLARINI VERMELERİNİDE OKUSUN 

  Suriye’de, Irak’ta, Çanakkale’de Filistin’de, Libya’da, Gazze’de, Sakarya’da “Türk Mehmet’le” beraber vatanını kurtarmak ve savunmak için can veren Araplar, Kürtler, “Sudanlı Zenci Musa” gibi kahramanlar, hatta Singapur’da Osmanlılar ve Hilafet için isyan ettiği için İngilizler tarafından kurşuna dizilen Hintli askerler de  ümmet ruhuyla sağlanan maddi  ve manevi yardımların somut kanıtıdır.!!! 

CUMHURİYET KURULUNCADA FRANSA İŞGALİNDEKİ MADAGASKAR MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN YETİMLER VE SAVAŞ GAZİLERİNE GÖNDERİLEN6 BİN 890 FRANK’TA ÜMMET RUHUNUN KANITIDIR! 

  Bu konuda birçok kaynakta verilen somut kanıtlı bilgide Fransız işgali altındaki Madagaskarlı Müslümanlar tarafından Cumhuriyet’in ilanından sonrada yaralarımızın sarılması için yardımların devam ettiği belirtiliyor. 

 Bu konuda verilen bilgilerde Madagaskarda yayınlanan “Sadaü’l-İslam” isimli derginin yazarlarından “İbrahim Mansur” isimli bir Müslüman öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya ile Cumhuriyetin kurulmasından sonra Anadolu’daki yetimler, savaş gazileri ve Hilafetin yararına kullanılmak üzere biri 2.779 frank 80 kuruş diğeri 4.216 frank 55 kuruş olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne devredilmek üzere gönderilen yardımda aynı ırktan olanların kardeşliğinin aksine Allah(C,C.) ile Nebisi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V.)in emri olan İslam ümmetinin kardeşliğinden gelen imanlarıyla tarih boyunca yapılan maddi ve manevi yardımların yanında dünyaya şan veren Milli Mücadelemizin zaferle sonuçlanması için yapılan motivasyon bu kardeşliğin en somut ete kemiğe bürünmüş milyonlarca örneğinin kanıtıdır.!!! 

MÜSLÜMANLARIN GÜNÜMÜZDE ÇEKTİKLERİ SIKINTILARIN ANA SEBEBİ UYANLARIN PEYGAMBER TABİRLE EBU LEHEP VE EBU CEHİLDEN OLMALARIN SEBEP OLAN İNSANLIK DÜŞMANI IRKÇILIKTIR!!! 

   Müslümanların şu anki bölünmüşlükleri ve bundan dolayı da zulüm altında inlemelerinin ana sebebi olan benimseyeni dinden çıkartarak Peygamberimizin tabiriyle ondan olmadıkları için Ebu Cehil ve Ebu Lehep ile diğer kafirlerden olmalarına sebep olacak olan ırkçılıktır. 

 Yer yüzündeki zenginliklerin çoğuna sahip olmalarına rağmen kapıldıkları bu mikropla zelil duruma gelen din kardeşlerimizin hiç birimize faydası olmayan soy, sop, ırk, renk, dil ve mezhep taassubuna ve dolayısıyla Müslümanların zelil olmasına sebep olan bu ırkçılık belasından kurtularak Cenab-I Allah(C.C.) ve Habibi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(S,A.V.)in emirleri etrafında birleşerek bu paryalıktan İslam âleminin bir an önce kurtulması için yeniden İslam ümmeti ruhu şemsiyesi altında zaman geçirmeden toplanmaları. 

  Bununla İslam ümmetinin birlikte rahmet olduğu ilahi emrine uyularak iri ve diri olmalarıyla tüm olumsuzlukların üstünden gelmeleri ve bunun solut kanıtı olan Tarih boyunca İslam ümmeti kardeşliğiyle birbirine yardım edilerek ulaşılan başarının Milli Mücadelemizdeki başarısının göz önüne alınması dileğiyle tüm din kardeşlerimizin ve 30 Ağustos zaferinin kazanılmasını sağlayan şehit ve gazilerimizle bu kutlu destanın yazılmasında bizlere İslam ümmeti bilinciyle maddi ve manevi destekte bulunan tüm din kardeşlerimizin kendilerinin ve onları İslam kardeşliği bilinciyle yetiştiren atalarının da ruhları da şad mekanları ise Cennet olsun. 

  Dün 98. yıl dönümü yapılan etkinliklerle kutlanan dünya şan veren destan olan 30 Ağustos Zaferimiz kutlu olsun. 

  Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun.