Bugün, 6 Temmuz 2022 Çarşamba


ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: TİCARETE KATKI SAĞLAYAN UBAK KOTA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMELİ

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: TİCARETE KATKI SAĞLAYAN UBAK KOTA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMELİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, UBAK kota sisteminin geliştirilerek karayolu taşımacılık sisteminin daha kaliteli ve serbest bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkati çekti ve Türkiye’nin sistemin gelişimine yönelik her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Almanya’da gerçekleştirilen Uluslararası Ulaşım Forumu’nun (ITF) ikinci gününde Kapalı Bakanlar Oturumunda konuştu. Zorlu bir salgın sürecinin geride bırakılmak üzere olunduğunu aktaran Karaismailoğlu, bu süreçte getirilen kısıtlamaların birçok sektörde sıkıntılara sebebiyet verdiğini ve tedarik zincirinin aksamamasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdiğini söyledi.

 

SERBESTLEŞTİRME ALANINDA SAĞLADIĞIMIZ KAZANIMLARIMIZ SALGINLA BERABER SEKTEYE UĞRADI

 

Karaismailoğlu, “Biz, artık salgından çıkarttığımız derslerle, sistemin kırılgan noktalarının bilincinde olarak, kovid sonrası dönemi planlamalı ve sistemi beklenmedik şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmek için çaba sarf etmeliyiz. Yıllardır kararlı işbirliğimizle, serbestleştirme alanında sağladığımız kazanımlarımız salgınla beraber sekteye uğradı. Ancak, zorlu salgın döneminde, ITF çatısı altındaki işbirliğimiz daha da önem kazandı ve özellikle UBAK izin belgeleri, taşımacılara getirdiği kolaylıklarla daha çok tercih edilir hale geldi. Üye ülke taşımacıları için büyük kolaylık sağlayan ve doğrudan ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayan UBAK kota sisteminin geliştirilerek karayolu taşımacılık sisteminin daha kaliteli ve serbest bir yapıya kavuşturulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, Kalite Şartını kabul etmemiz ve Kalite Şartına büyük ölçüde uyumluluk sağlanmış olmasına rağmen, sistemde halihazırda rezerv ve kısıtlamalar bulunmasının sistemin ilerleyişinde büyük bir engel oluşturduğunun altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, UBAK Kota Sisteminin gelişimini sağlayabilmek için Bakanlar olarak Karayolu Çalışma Grubu’na yön verilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye’nin sistemin gelişimine yönelik her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

 

ULAŞIMIN TEMELİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK YER ALIYOR

 

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, daha sonra “Kapsayıcılık için yönetişim: evrensel erişim için doğru çerçeve” temalı Bakanlar Açık Oturumuna katıldı. Herkes için erişilebilir ve kapsayıcı ulaştırmanın sağlanmasında Türkiye’nin tecrübelerini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti;

“Erişilebilirlik, yaşayan tüm bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri, kısaca toplumsal yaşama katılabilmeleri için kentsel hizmetlerde alınması gereken tüm tedbirleri içeriyor. Bu bakımdan ulaşımın temelinde erişilebilirlik yer alıyor. Çünkü erişilebilirlik kavramı toplumlarımızda sosyal eşitlik ve refahın sağlanabilmesi açısından giderek önem kazanıyor. Türkiye’nin hayata geçirdiği her projede erişebilirliği temel bir mesele olarak ele alıyoruz. Bu projeleri gerçekleştirirken de kapsayıcı, çevreci, akıllı ve entegre hareketliliğe imkan veren ulaştırma sistemlerini sağlamaya yönelik politikalarımızı bütüncül bir yaklaşımla geliştiriyoruz. Bunu yaparken de insan odaklı hareket ediyor, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak için tüm paydaşlarla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizde erişilebilirlik yılı ilan edilen 2020’de, yerel yönetimler, özel sektör, STK’lar, akademi ve diğer tüm paydaşlarla birlikte çalışarak ‘Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planını’ hazırladık. Eylem Planımızdaki stratejik amaçların başında, erişilebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerle etkin iş birliği yer alıyor. Ayrıca, farkındalığın arttırılması ile tüm ulaşım türlerinde alt ve üst yapılar ile araçların erişilebilirliğinin iyileştirilmesine de büyük önem atfediyoruz.”

 

HERKES İÇİN HAREKETLİLİK MOBİL UYGULAMASI PROJESİNİ GELİŞTİRİYORUZ

 

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sinin engelli bireylerden oluştuğunu belirten Karaismailoğlu, 65 yaş üstü nüfusun ise toplam nüfusun yüzde 9,5’ine tekabül ettiğini dile getirdi. Engelli ve yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılmaları ve ulaşım hizmetlerinden eşit koşullarda yararlanabilmesi ile toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli faydalanmasının Türkiye’de kanunla düzenlendiğini ifade eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, engel gözetmeyen bir ulaştırma hizmeti sunmak gayesiyle, “Herkes için hareketlilik mobil uygulaması” projesinin geliştirildiğini aktardı. Uygulama hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, “Uygulama ile tüm ulaşım modlarında hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin, seyahat planlamadan biletlemeye, canlı destek modülünden refakatçi modülüne kadar ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

 

BAKANLIK TARAFINDAN ÜSTLENİLEN KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLERİN UZUNLUĞU 800 KM’Yİ AŞTI

 

Sürdürülebilir hareketliliğin önemine değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Covid-19 pandemisinden çıkardığımız derslerle, kalabalıklaşan şehirlerimizi, tüm erişilebilirlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden tasarlıyoruz. Biz, şehirlerimizin erişilebilir, güvenli, verimli, düşük emisyonlu ve emisyon üretmeyen ulaşım ağlarına kavuşturulmasında hükümet olarak belediyelerimize üç farklı aşamada destek veriyoruz. Öncelikle belediyelerin Sürdürülebilir Kent içi Hareketlilik Planları’nın hazırlanması ve şehir içi akıllı ulaşım sistemlerinin uygulanması gibi projelerine mali kaynak ve finansal destek sağlıyoruz. İkinci olarak, İstanbul’dan Erzurum’a, İzmir’den Erzincan’a, Bakanlık olarak 314 kilometresini hizmete sunduğumuz ve 207 kilometresinde ise yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz yatırımlarımız ile çeşitli illerimizde Bakanlığımız tarafından üstlenilen kent içi raylı sistemlerin uzunluğu 800 kilometreyi aşmış durumdadır. Kent içi ulaşım altyapılarının oluşturulmasında belediyelerimizi yalnız bırakmıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

 

Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmaray'la iki kıtanın deniz altından birbirine bağladığının altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, böylece İstanbul'da toplu ulaşım sorununa büyük bir çare olan, en son teknoloji ile inşa edilen, dünyanın en özgün ve en önemli kent içi ulaşım projelerinden bir olan Marmaray'ı İstanbulluların ve tüm Türkiye'nin hizmetine sunulduğunu söyledi.

 

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ORTA KORİDOR ÜZERİNDEKİ TALEBİ ARTIRDI

 

“Üçüncü olarak gerek ülke içindeki ulaşım gereksinimleri gerekse ulaştırma koridoru üzerinde bulunan bir ülke olarak yük taşımacılığından kaynaklı ulaştırma gereksinimlerine yönelik planlamalar da yapıyoruz” diyen Karaismailoğlu, lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin, Orta Koridor’da, Asya ve Avrupa arasında alternatif, güçlü bir lojistik ve üretim üssüne dönüştüğünü kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Çin’den Londra’ya kadar uzanan tarihi ipek yolunun Orta Koridoru’nda yer alan Türkiye’nin uluslararası ticaretteki önemi gün geçtikçe artıyor. Süveyş Kanalı’ndaki The Ever Given Gemisi ile yaşanan lojistik sıkıntı ve hattın kuzey koridorunda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, orta koridor üzerindeki talebi artırmaktadır. Türkiye’nin yer aldığı Orta Koridor, İpek Yolunun kuzey ve güney hattına oranla çok daha kısa, ekonomik ve güvenlidir. Türkiye Orta Koridor için kilit noktada yer almaktadır. Planlı şekilde hayata geçirdiğimiz dev projelerle bu kilit rolümüzü halkımızın ve dünyanın hizmetine sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Dünyayı Türkiye’ye bağlamaya devam edeceğiz. Koridor üzerindeki taşımacılık, şehirlerimiz üzerindeki trafik yükünü artırmaktadır. Tüm bunları yaparken de, transit yüklerin kent içi ulaşım üzerindeki baskısını azaltıcı tedbirleri alarak yerel yönetimlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Oturumların ardından Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.


Ankara,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Haber Kaynak : BELEDİYE HABERLERİ